Főoldal

Felvételizőknek

Hallgatóknak

Szaknyelvi Vizsgaközpont

Szakirányú továbbképzések

Doktori Iskola

 

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali

A jogászképzés jelenleg ún. osztatlan (egységes) képzés, amely nappali és levelező munkarendben folyik.

2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére

Mintatanterv

Tantárgyak listája

Órarend

Záróvizsga időszak


2019/2020-as tanév előtt kezdő hallgatók részére

Mintatanterv

Tantárgyak listája

Záróvizsga időszak

 

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező

A jogászképzés jelenleg ún. osztatlan (egységes) képzés, amely nappali és levelező munkarendben folyik.

 

Igazságügyi igazgatási alapszak

A szak elvégzéséhez szükséges optimális képzési idő 6 félév.

 

Jogi felsőoktatási szakképzés

A képzési idő 4 félév, a képzés célja jogi alapismeretekkel rendelkező, a jogász munkáját segítő szakalkalmazottak képzése.

Nappali mintatanterv
(2017/2018-as tanévtől)

Levelező mintatanterv
(2017/2018-as tanévtől)

Nappali mintatanterv
(2015/2016-os tanévtől)

Levelező mintatanterv
(2015/2016-os tanévtől)

Kötelező tantárgyak

Órarend

Tanulmányi osztály


Varga-Fuderer Anita

osztályvezető
+36 72 501 599/23316
Z010

Albert-Nádi Judith

tanulmányi ügyintéző
+36 72 501 599/23288
Z007

Képzések

Európa-jogi szakjogász és
Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza
Jogi felsőoktatási szakképzés
Társasági jogi és cégjogi szakjogász

Mátis Judit

dékáni titkárnő, tanulmányi ügyintéző
+36 72 501 599 /23355
A108

Képzések

Civilisztikai szakjogász
Közoktatási jogi szakjogász
Jogi szakokleveles adó- és vámnyomozó tanácsadó
Jogi szakokleveles gazdasági szakember
Jogi szakokleveles közoktatási szakember
Jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember
Vízjogi szakjogász

Bauerné Bózsa Zsuzsanna

tanulmányi ügyintéző
+36 72 501 599 /23303
Z007

Képzések

Borjogi szakjogász
Energetikai szakjogász
Gazdasági büntetőjogi szakjogász
Munkajogi szakjogász
Infokommunikációs szakjogász
Jogi szakokleveles munkaügyi auditor
Munkajogi szakokleveles tanácsadó

Mariák-Kemény Emese

tanulmányi ügyintéző
23327
Z008

Képzések

Jogász osztatlan – Levelező képzés
Igazságügyi igazgatási alapszak

Gáspár-Kovács Enikő

tanulmányi ügyintéző
+36 72 501 599 /23230
Z008


Szakál Bettina

tanulmányi ügyintéző
+36 72 501 599 /23351
Z009

Képzések

Jogász osztatlan – Nappali képzés

Fekete Tamás

informatikus
+36 72 501 599 /23282
Z011


Kósa János Zoltán

operátor
+36 72 501 599 /23305
Z011