Jogász szak osztatlan (egységes) képzés nappali

A jogászképzés jelenleg ún. osztatlan (egységes) képzés, amely nappali és levelező munkarendben folyik.

2019/2020-as tanévtől kezdő hallgatók részére

Mintatanterv

Tantárgyak listája

Órarend

Záróvizsga időszak


2019/2020-as tanév előtt kezdő hallgatók részére

Mintatanterv

Tantárgyak listája

Záróvizsga időszak

 

Jogász szak osztatlan (egységes) képzés levelező

A jogászképzés jelenleg ún. osztatlan (egységes) képzés, amely nappali és levelező munkarendben folyik.

2020/2021-es tanévtől kezdő hallgatók részére

Mintatanterv

Tantárgyak listája

Órarend


2020/2021-es tanév előtt kezdő hallgatók részére

Mintatanterv

Tantárgyak listája

Órarend

Záróvizsga időszak

 

Igazságügyi igazgatási alapszak

A szak elvégzéséhez szükséges optimális képzési idő 6 félév.

2020/2021-es tanévtől kezdő hallgatók részére

Mintatanterv

Kötelező tantárgyak

Órarend


2008/2009-es tanévtől kezdő hallgatók részére

Mintatanterv

Kötelező tantárgyak

Szabadon választható tantárgyak

Órarend

Záróvizsga időszak

 

Jogi felsőoktatási szakképzés

A képzési idő 4 félév, a képzés célja jogi alapismeretekkel rendelkező, a jogász munkáját segítő szakalkalmazottak képzése.

Nappali mintatanterv
(2017/2018-as tanévtől)

Levelező mintatanterv
(2017/2018-as tanévtől)

Távoktatás mintatanterv
(2021/2022-es tanévtől)

Kötelező tantárgyak

Órarend

Távoktatás tájékoztató
1. szemeszter
3. szemeszter

 

Tanulmányi Osztály nyitvatartási rend
Hétfő-Csütörtök: 8.00 - 11.00, 13.00-15.00
Péntek: 8.00 - 11.00

A Tanulmányi Osztály nyitvatartási ideje nyáron
2022. július 1. - 2022. augusztus 19. között hétfőtől péntekig 9:00-12:00 óráig
A délutáni ügyfélszolgálat szünetel!

Tanulmányi osztály


Varga-Fuderer Anita

osztályvezető
+36 72 501 599/23316
Z010

Mátis Judit

dékáni titkárnő, tanulmányi ügyintéző
+36 72 501 599 /23355
A108

Képzések

Atomenergetikai szakjogász
Atomenergetikai jogi szakokleveles tanácsadó
Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza
Jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember
Kulturális és kisebbségi jogi szakjogász
Kulturális és kisebbségi politika
Mediátor
Végrehajtási jogi szakjogász

Bauerné Bózsa Zsuzsanna

tanulmányi ügyintéző
+36 72 501 599 /23303
Z007

Képzések

Munkajogi szakjogász
Munkajogi szakokleveles tanácsadó
Családjogi szakjogász
Infokommunikációs szakjogász
Társasági jogi és cégjogi szakjogász

Mariák-Kemény Emese

tanulmányi ügyintéző
23327
Z008

Képzések

Jogász osztatlan – Levelező képzés
Igazságügyi igazgatási alapszak

Gáspár-Kovács Enikő

tanulmányi ügyintéző
+36 72 501 599 /23230
Z008

Képzések

Jogi felsőoktatási szakképzés

Szijártó-Szakál Bettina

tanulmányi ügyintéző
+36 72 501 599 /23351
Z009

Képzések

Jogász osztatlan – Nappali képzés

Fekete Tamás

informatikus
+36 72 501 599 /23282
Z011


Kósa János Zoltán

operátor
+36 72 501 599 /23305
Z011