Főoldal

Felvételizőknek

Hallgatóknak

Szaknyelvi Vizsgaközpont

Szakirányú továbbképzések

Doktori Iskola

Várják a PTE-ÁJK szakirányú továbbképzései Budapesten és Pécsen!

Miért válassza karunk szakirányú továbbképzéseit?

15 különböző továbbképzésünk speciális szaktudást és szakismeret megszerzését biztosítja a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára.

A jogpolitikai, a jogi szakismeretek elsajátításával és a határtudományok megismerésével olyan vezetői és szakmai kompetenciákat sajátíthat el, amelyek lehetővé teszik egyéni munkaterületén felmerülő komplex feladatok hatékonyabb ellátását.

Továbbképzéseinket folyamatosan megújítjuk és képzési kínálatunkat szélesítjük az aktuális piaci igényeknek megfelelően.

Ismerje meg szakirányú továbbképzéseinket!

Szakképzés Helyszín Feltétel Indulás
Atomenergetikai jogi szakokleveles tanácsadó  Pécs bármely képzési területen legalább alapképzési
szakon szerzett végzettség
szeptember
Atomenergetikai szakjogász  Pécs állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség szeptember
Családjogi szakjogász  Pécs állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség szeptember
Európa-jogi szakjogász  Pécs állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség szeptember
Fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza  Pécs állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség szeptember
Infokommunikációs szakjogász  Budapest állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség szeptember
Jogi szakokleveles orvos és egészségügyi szakember  Pécs orvos- és egészségtudományi képzési területen alapképzésben szerzett oklevél és szakképzettség szeptember
Katonai jogi szakjogász Pécs állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség szeptember
Kulturális és kisebbségi jogi szakjogász Budapest állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség szeptember
Kulturális és kisebbségi politika Budapest bármely képzési területen legalább alapképzési
szakon szerzett végzettség
szeptember
Mediátor Pécs agrár, bölcsészettudomány, társadalomtudomány, informatika, jogi, közigazgatási, rendészeti és katonai, gazdaságtudományok, műszaki, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés; sporttudomány, természettudomány, művészet, művészetközvetítés, valamint hitéleti képzési területek alapképzési szakjainak valamelyikén szerzett oklevél szeptember
Munkajogi szakjogász Budapest állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség február
Munkajogi szakokleveles tanácsadó  Budapest bármely képzési területen legalább alapképzési
szakon szerzett végzettség
február
Társasági jogi és cégjogi szakjogász  Pécs állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség február
Végrehajtási jogi szakjogász  Budapest állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség szeptember