jan

11.

A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a hazai tudományos, gazdasági és kulturális élet legtehetségesebb fiatal szakembereinek külföldi résztovábbképzését, kutatói, illetve művészeti munkában való részvételét teszi lehetővé.
 
Az ösztöndíj teljes időtartama kizárólag külföldi kutatóhelyeken, alkotóműhelyekben tölthető el.

– Pályázhat minden, 40...

dec

04.

Az ELTE Bibó István Szakkollégiuma Bibó Jog- és Politikatudományi Szemle folyóirata demokratikus innovációkról szóló különszámának publikációs felhívását tette közzé.

A tanulmányokat és recenziókat 2021. február 28-ig várják.

Részletes felhívás >>

dec

02.

A Deutsche Bundesstifutng Umwelt német szövetségi környezetvédelmi alapítvány újfent meghirdeti
németországi szakmai gyakorlati ösztöndíját:
- bármely tudományterületen
- környezetkutatással, környezet- ill. természetvédelemmel, műemlékvédelemmel foglalkozó
- végzős hallgatók, fiatal diplomások, doktoranduszok részére. Másoddiplomások jelentkezését is várjuk.
- 6-12 hónapra,
- kutatóintézetekhez,...

nov

26.

Ezúton jelezzük, hogy aki november 20-án 13.00 és éjfél között küldte el az IM gyakornoki programjára a pályázatát, küldje el újra mielőbb (az eredeti e-mailt újraküldve) a jtkp@im.gov.hu e-mail címre (ebben az idősávban technikai probléma miatt az IM rendszere nem...

nov

19.

Az Óriás Nándor Alapítvány a Jogászképzésért alapítványi kuratóriuma pályázati felhívást tesz közzé az Óriás Nándor-díj elnyerésére.

Pályázatot nyújthat be:
•    a PTE ÁJK jogász szakán hallgatói jogviszonyban álló joghallgató, vagy
•    abszolutóriummal rendelkező záróvizsgázó, vagy
•    a pályázat kiírásának tanévében...

nov

09.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a 2020/2021. tanév őszi félévében ismét meghirdeti az Ujvári János diplomadíj-pályázatot, melynek célja a szellemitulajdon-védelmi ismeretek növelése az alap- és mesterképzésben részt vevő végzős hallgatók körében. 
A pályázaton való részvétel során a hallgatók értékes szakmai...

nov

03.

Magyarország legfőbb ügyésze Kozma Sándor emlékére tudományos pályázatot hirdet tanulmány készítésére.

A pályázaton részt vehet az ügyészi szervezet minden, tudományos fokozattal nem rendelkező tagja, valamint az ügyészi munka iránt érdeklődő joghallgató és fiatal jogász. A pályázatokat általános, ifjúsági és joghallgatói...

okt

26.

Az Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: IM) gyakornoki programot hirdet hazai felsőoktatási intézményben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező harmad-negyed-ötöd éves joghallgatók számára.

A gyakornoki program a magyar jogtudomány iránt érdeklődő hallgatók fejlődését kívánja elősegíteni, bepillantást engedve a kormány igazságügyi politikájának  előkészítésébe. A program célja megismertetni az...

okt

13.

A Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda pályázatot ír ki Gárdos István, az Iroda alapítójának és vezetőjének szellemi öröksége ápolására.

Pályázni lehet minden olyan, máshol még nem publikált tanulmánnyal, amely a bankügyletek (így például hitel- és kölcsönszerződések, számlaszerződések, dologi és személyi...

okt

09.

Ezúton tesszük közzé az IM Nemzeti Kiválósági és az IM Tanulmányi Jogászösztöndíjasok hivatalos (végleges) listáját, a 2020/2021-es tanév I. félévére vonatkozóan.

IM Nemzeti Kiválósági jogászösztöndíj táblázat >>
IM Tanulmányi jogászösztöndíj táblázat >>

okt

05.

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány tehetségeket támogató programja első lépéseként várja olyan, Kárpát-medencei, kiemelkedő tehetségű, 14 és 30 év közötti, nappali tagozatos képzésben résztvevő fiatalok jelentkezését, akik: 

•    kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, 
•    országos, illetve nemzetközi tanulmányi, művészeti és sportversenyeken dobogós...

okt

01.

Ezúton tesszük közzé az IM Nemzeti Kiválósági és az IM Tanulmányi Jogászösztöndíjasok előzetes (nem hivatalos) listáját, a 2020/2021-es tanév I. félévére vonatkozóan.

Észrevételeiket, kifogásaikat, megjegyzéseiket tehetik meg szóban és írásban Dr. Kovács Béla Dékáni hivatalvezető úrnál (kovacs.bela@ajk.pte.hu) 2020....

szep

28.

Ősszel ismét megrendezésre kerül a Lawyer for a Day jogesetmegoldó verseny a DLA Piper - a világ egyik legnagyobb és legelismertebb globális jogi irodája - szervezésében. A verseny döntője élethű szimulációja az ügyvédi munkának – egy nap erejéig.

Az első forduló...

szep

25.

A PTE ÁJK és Dr. Yurt Enver szociálisan hátrányos helyzetű és jó tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgató számára ösztöndíj pályázatot ír ki a 2020/2021. tanévre.

A YURT ENVER támogatás összege 60.000 Ft/hó, mindösszesen 600.000 Ft, 10 hónap időtartamra, mely megosztva is...

szep

22.

A Reinhold és Carmen Würth Alapítvány célja, hogy anyagi támogatást nyújtson tehetséges, hátrányos helyzetben lévő, nappali tagozatos joghallgatók részére.

A pályázatok beérkezési határideje: 2020. október 09.
A támogatásra pályázhatnak azok a legalább 3. szemeszterre beiratkozott hallgatók, akik az előző tanévben...

szep

22.

A PTE Állam- és Jogtudományi Kara felhívást tesz közzé demonstrátori pályázat benyújtására a  2020/2021-es tanévre. A jelentkezéseket  2020. október 16. 12.00 óráig lehet beadni írásban a Tanulmányi Osztályon.

Pályázatot az a hallgató nyújthat be
a) aki két lezárt félévvel és legalább...

szep

22.

Az idén novemberben 1 éves Külügyi Műhely c. online tudományos folyóiratot doktoranduszhallgatók, doktorjelöltek és fiatal szakértők hozták létre azzal a céllal, hogy a külügyi fókuszú kutatások megjelenítésének egy intézményeken átívelő felületet biztosítsanak.

A tudományos folyóirathoz várunk kéziratokat hallgatóktól, oktatóktól és...

szep

17.

Gyakornoki munkát hirdet jogászhallgatók részére a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.
A jövőbeni gyakornok feladata a Szerződéses nyilvántartó rendszer felülvizsgálata (adatrögzítés, szerződések jogi szempontból történő ellenőrzése) lesz.

Amit a cég ajánl:
 
·       Kb. 5-6 hét, amely adott esetben hosszabbítható
·    ...

szep

15.

Megjelent az Igazságügyi Minisztérium által támogatott jogászösztöndíjakról szóló pályázati felhívás a 2020-2021-es tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázat benyújtásának határideje 2020. szeptember 28. (hétfő) 12.00 óra.

Felhívás és tájékoztató a jogászösztöndíjakról >>
Értékelési rendszer >>
Pályázati űrlap >>
Iratjegyzék >>

szep

14.

A bíróságok felvételt hirdetnek bírósági fogalmazói álláshelyekre. A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. október 5. 16 óra 30 perc.

Pályázati kiírás >>
Plakát >>