Dékáni köszöntő

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntöm a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar honlapján!

Dr. Fábián Adrián
Dr. Fábián Adrián dékán, egyetemi tanár

Pécsett a jogászképzés a legrégebbi egyetemi tradíciók közé tartozik. A pécsi Jogi Kar tiszteli és őrzi az 1367-es alapítású egyetem és a jogi oktatás hagyományait, folyamatosan lépést tart a 21. század kihívásaival, mindig nagy hangsúlyt fektetve arra, hogy olyan képzéseket biztosítsunk a hallgatóinknak, amelyek keretében a legkorszerűbb tudást az újszerű igényekhez igazodva adjuk át.

A Kar fennállása során kiváló tudós egyéniségek sorát adta a hazai jogász közéletnek, azonban nemcsak végzettjeinkre és oktatóinkra lehetünk büszkék, hanem a nálunk tanuló hallgatóinkra is.
Ők azok, akik eredményesen szerepelnek tanulmányi versenyeken, tudományos pályázatokon, publikációs lehetőségekhez jutnak, hazai és nemzetközi konferenciákon vesznek részt, így nem csupán saját karrierjüket tudják megalapozni, hanem egyúttal öregbítik az Alma Mater hírnevét is.

A Karon komoly hagyományai vannak a hallgatói tehetségek felkarolásának. A tudományos diákköri, szakkollégiumi munka ma is inspiráló közeget jelent mindazok számára, akik el kívánnak mélyülni egy-egy jogágban, érdekes jogi témában. A Karon működő Hallgatói Önkormányzati Testület is közreműködik a szakmai programok szervezésében és a hallgatói kulturális élet kibontakozását is segíti.

Hiszem, hogy a siker kulcsa az, hogy hallgatóink a biztos elméleti tudás megszerzése mellett jártasságra tegyenek szert egy-egy szűkebb szakterületen is, elsajátítsák a jogászi hivatás gyakorlásához szükséges készségeket, továbbá nemzetközi környezetben is használható, színvonalas szakmai és szaknyelvi képzésben részesüljenek, s mindehhez a feltételeket karunk folyamatosan és magas színvonalon tudja biztosítani.

A pályakövetési kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy a pécsi Jogi Karon megszerzett diploma nem csak nagy presztízsű, hanem kiemelkedő elhelyezkedési lehetőségeket biztosít a munkaerőpiac szinte bármely területén.
A jogászi oklevél tehát olyan befektetés, amely hasznosítható ismereteket nyújt, de a klasszikus jogi hivatásrendeken kívül akár a vállalati igazgatásban is elhelyezkedési lehetőséget ad szakmai tevékenység végzéséhez.

Kollégáimmal azon dolgozunk, hogy a minket választó hallgatók számára a korszerű ismereteken kívül minden olyan lényeges feltétel rendelkezésre álljon, amely szükséges ahhoz, hogy európai színvonalú környezetben korszerű ismereteket és életre szóló élményeket szerezzenek.

Őszintén bízom abban, hogy a közeli jövőben személyesen is üdvözölhetem Önt karunkon!