Bemutatkozás

A jogi kar a pécsi egyetem legrégebbi fakultása, amely tiszteli és őrzi az 1367-es alapítású egyetem és a pécsi jogászképzés tradícióit. Közvetlen jogelődje az 1912. évi XXXVI. törvénycikkel Pozsonyban alapított Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem, amelyet az 1921. évi XXV. törvénycikk helyezett (ideiglenesen) Pécsre. A jogi kar 1923 őszén nyitotta meg első pécsi szemeszterét. A Kar professzorai részben a korábban 1923-ig működött püspöki jogakadémia tanárai voltak. A pécsi jogi kar a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem egyetlen olyan kara, amely 1923 óta folyamatosan működik. Kiváló tudós és oktató egyéniségek sorát adta a jogász szakmának: többek között Óriás Nándort, lrk Albertet, Faluhelyi Ferencet. Falai között tanult például Sólyom László és Mádl Ferenc köztársasági elnök, Darák Péter, a Kúria elnöke és oktatói között olyan személyiségeket találunk, akik nemrég alkotmánybírák, kormánytagok vagy országos intézmények vezetői voltak.

A Kar oktatási-, kutatási- és igazgatási infrastruktúrája – változatlanul – kiemelkedően jónak minősíthető. 

A kar több mint 2000 hallgató számára biztosít magas színvonalú képzést. Igényesen felújított, az építészeti hagyományokat, a hajdani patinát megőrző, de a jövő technikai kihívásaira is felkészült épületek várják a hallgatókat. Légkondicionált, belsőépítészek által tervezett előadótermek, színvonalas könyvtár, számítógéppark, ingyenes internethasználat áll a hallgatóság rendelkezésére.

A Kar szervezeti egységei jelenleg három épületben helyezkednek el. Az Európa Központ, az Európai Dokumentációs Központ és a kari könyvtár a 2010-ben átadott Tudásközpontban működik.

A kor igényeihez igazodó, folyamatosan megújuló tanterv és tantárgyi szerkezet szerint zajlik a rugalmasabb tanulmányi előmenetelt kínáló ún. kreditrendszerű oktatás, mely mintatanterv alapján működik, mégis megfelelő szabadságot ad a hallgatóknak főként a magyar és idegen nyelvű választható tárgyak körében.

A kar oktatói gárdáját közel 60 magasan képzett, sok évtizedes tapasztalattal rendelkező professzor és docens, valamint törekvő, tehetséges adjunktus és tanársegéd alkotja, akik a korszerű oktatási és módszertani eszközök alkalmazását is nélkülözhetetlennek tekintik. A tanulmányi folyamatok megszervezése (beiratkozás, bejelentkezés, a tantárgyfelvétel, a vizsgára jelentkezés stb.) számítógépen történik. A karon akkreditált szaknyelvi nyelvvizsgaközpont működik. A tudományos kutatás iránt érdeklődőknek a Tudományos Diákkör (TDK) biztosít lehetőséget későbbi tudományos munkáik elkészítéséhez, míg a szakkollégium olyan szakmai- szellemi közösség, amely az egyetemi képzés kiegészítéseként többletismereteket nyújt a joghallgatók számára, fejleszti retorikai készségeiket és gyakorlati ismereteiket.

2010 szeptemberében nyílt meg az egyetem épületétől 200 méterre található Tudásközpont, Magyarország első hibrid könyvtára, mely egyszerre szolgál közművelődési és egyetemi célokat. Itt kapott helyet a (központi) Egyetemi Könyvtár és a Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár. A Benedek Ferenc Szakkönyvtár minden nap 8.00-20.00 óráig várja az egyetemi polgárokat, szak- és tankönyvekkel, magyar és külföldi szakfolyóiratokkal, valamint a tudományos területek széles tárházát kiszolgáló adatbázisokkal. A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett lehetőség van online szaktájékoztatás igénybe vételére. A Tudásközpontban több mint 1,2 millió dokumentum áll rendelkezésre, a könyvtár egész területén elérhető a wifi. Fénymásolni, nyomtatni, scannelni a technikai forráspontnál vagy az automata fénymásolóknál lehet.

A karon kötelező (ingyenes) jogi szaknyelvi képzés folyik latin, német, angol, francia és igény esetén orosz nyelvekből. A szaknyelvi órák részei a kari tantervnek. A választható tárgyakként meghirdetett kurzusok pedig egyben felkészítenek a karon teljesíthető szaknyelvi nyelvvizsgára. A karon jogi és közigazgatási szaknyelvi vizsgahely működik (PROFEX), ahol akkreditált, államilag elismert szaknyelvi nyelvvizsga szerezhető.

Kellemes hallgatói terek, büfé, kávézó, folyosói automaták teszik teljessé, komfortosabbá az egyetemi tartózkodást. A jól működő, aktív hallgatói önkormányzat a hallgatói érdekvédelmi feladatokon túl számos szakmai rendezvény (Jogász Napok), sport- és kulturális esemény, gólyabál és tábor megszervezésének a gazdája. A karon működik az Óriás Nándor Szakkollégium, a Fiatal Értelmiségiek Klubja (FÉK), az Expressis Verbis című színvonalas, a diákok által szerkesztett kari újság. Az ELSA-Pécs szervezet révén a kar hallgatói tagjai az Európai Jogi Karok Egyesületének, s ennek keretében vesznek részt a kar nemzetközi nyári egyetemi programjainak a megszervezésében.