TDK

A tudományos diákköri mozgalom a tehetséggondozás és a hallgatói önképzés sajátos formája, amelyet gyakran „hungarikumként” emlegetnek. A munkát országos szinten az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) fogja össze, tudományterületenként pedig Szakmai Bizottságok működnek. A PTE ÁJK Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke, dr. Balogh Ágnes egyetemi docens és titkára, dr. Korsóné dr. Delacasse Krisztina adjunktus képviselik a kart az OTDT Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottságban.

A diákkörökben zajló munka olyan, a kötelező tananyagon túli ismeretek elsajátítását teszi lehetővé a hallgatók számára, amelynek során már az alap- illetve a mesterképzés során megismerkednek a tudományos kutató munka alapjaival, és amelynek eredményeképpen tudományos dolgozatokat készítenek. Ezeket a kari szinten szervezett intézményi Tudományos Diákköri Konferenciákon (ITDK) mérhetik össze, a legjobbak pedig a bíráló bizottságok javaslatai alapján továbbjutnak az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára, amelyet kétévente rendeznek (otdk.hu). A jelenlegi szabályok szerint az OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójába karunk 40 pályamunkát nevezhet, azonban témájuktól függően a hallgatók akár a Had és Rendészettudományi Szekció valamelyik tagozatában is indulhatnak. A jogász TDK-konferenciákon a pályamunkákat hagyományosan hallgatói opponensek is véleményezik, akik szintén a diákköri tagok közül kerülnek ki, és az OTDK-n köztük is verseny zajlik.

A legutóbbi Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért eredményeink itt olvashatók.

Az országos konferencián első helyezést elért hallgatók az OTDK mind a 16 tudományterületi szekciójából pályázhatnak a Pro Scientia Aranyéremre, amelyet 1989 óta kétévente összesen 48 főnek ítélnek oda (átlagosan 3 kitüntetett van az Állam és Jogtudomány területéről). A karról Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben részesültek:

  • Delacasse Krisztina (1993)
  • Csöndes Mónika (2005)
  • Kovács Mónika (2005)
  • Nagy Noémi (2009)
  • László Balázs (2013)
  • Hohmann Balázs (2015)
  • Niklai Patrícia Dominika (2017)
  • Galicz Kamilla Zsuzsanna (2019)

A diákkörök tevékenysége nem merül ki a hallgatók egyéni felkészítésében, hanem az egy-egy szakterület iránt érdeklődők számára a közösség élményét is adják: előadások szervezésével, intézménylátogatásokkal, kirándulással egybekötött szakmai programokkal színesítik a kar közéletét is. Az utóbbi években pályázati források igénybevételével a kari TDT is kezdeményezője, szervezője volt ilyen rendezvényeknek. 2017 óta – hallgatói kezdeményezésre – minden félévben ún. TDK orientációs napot tartunk, amelyek során bemutatkozhatnak a karon működő diákkörök, a hallgatók pedig nagyobb közönség előtt is gyakorolhatják választott témájuk előadását.

A karon jelenleg 15 diákkör működik: Alkotmányjogi TDK, Büntető eljárásjogi TDK, Büntetés-végrehajtási jogi és kriminológiai TDK, Családjogi és mediációs TDK, Emberi jogi, jogbölcseleti és társadalomelméleti TDK, Gazdasági és kereskedelmi jogi TDK, Informatikai és kommunikációs jogi TDK, Jogtörténeti TDK, Közigazgatási jogi TDK, Kriminalisztikai TDK, Nemzetközi- és európajogi TDK, Pénzügyi jogi TDK, Polgári jogi TDK, Polgári eljárásjogi TDK, Római jogi TDK.

Jelentkezni a diákkörökbe az általuk meghirdetettek szerint lehet, érdeklődni a szakvezető oktatóknál, illetve a hallgatói titkároknál kell.

Összefoglaló táblázat a kar diákköreiről »

Összefoglaló táblázat a PTE ÁJK eddigi OTDK-eredményeiről »

A XXXV. OTDK Központi felhívása és helyszínei.
 


A PTE ÁJK Tudományos Diákköreinek munkáját a Miniszterelnökség által gondozott Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett, a "A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása" pályázati kiírásra benyújtott NTP-HHTDK-20-0010 számú "PTE ÁJK diákköri programok 2020/2021." című pályázat támogatta.

Pályázati beszámoló >>

TDK logók