Temple University

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara 2021 nyarán kötött partneri megállapodást az amerikai Temple University jogi karával, a Beasley School of Law-val (Philadelphia) azzal a céllal, hogy lehetőség nyíljon hallgatói és oktatói csereprogramok szervezésére a két intézmény között.

A megállapodás értelmében a PTE ÁJK jogász képzésén tanuló hallgatók külföldi tanulmányi lehetőséghez jutnak: a Temple University nyári „Study Abroad” programjában és/vagy a „Temple Master of Laws for Foreign-Trained Lawyers LL.M” képzésén akár a PTE-s tanulmányok alatt vagy azt követően – tehát a PTE ÁJK „öregdiákjai” is csatlakozhatnak a programhoz. Ezen túlmenően Kar teljes munkaidős oktatói, illetve doktorandusz hallgatói csereprogramokban vehetnek részt.

Lehetőségek joghallgatók számára

A megállapodás értelmében a kiutazó aktív jogviszonnyal rendelkező PTE-s hallgatók ún. „Study Abroad” hallgatói lesznek a Temple University-nek, külföldi tanulmányaik ideje maximum 1 tanévre (de minimum 1 félévre) szólhat. A pályázó hallgatókat a küldő intézmény (PTE) választja ki, de a végső döntést a programba történő bekerülésről a Temple University hozza meg. A Study Abroad programban való részvételre nappali tagozatos, legalább két tanévet elvégzett joghallgató pályázhat. A Temple-ben folytatott tanulmányokért tandíjat kell fizetni, ennek pontos összegét a Temple minden évben hivatalosan közzétett tandíjról szóló tájékoztatója szabja meg.

Az együttműködés másik kiemelkedő célja egy kettős diplomát adó program létrehozása, mely révén a PTE ÁJK még nem végzett, de legalább 4 tanévet sikeresen teljesített joghallgatója megszerezheti az említett LL.M. címet, amennyiben egy tanévet sikeresen elvégez a Foreign-Trained Lawyers LL.M. képzésen. A Temple-ben folytatott LL.M. tanulmányokért tandíjat kell fizetni, ennek pontos összegét a Temple minden évben hivatalosan közzétett tandíjról szóló tájékoztatója szabja meg. A megállapodás értelmében a PTE-ről érkező hallgatók 25%-os tandíjkedvezményt kapnak.

Lehetőségek oktatók és doktorandusz hallgatók számára

A Temple évente legfeljebb két oktatók és/vagy doktoranduszt fogad a PTE ÁJK-ról kutatói csereprogramjában, legfeljebb egy éves időtartamra.

A hallgatók esetében a Temple University a maximum egy tanéves ösztöndíjas időszakra tanácsadót biztosít, valamint hozzáférést a tanítási és kutatási anyagokhoz, továbbá elenged minden jelentkezési díjat és tandíjat is.

A kiküldött oktatóknak és doktoranduszoknak meg kell felelniük a Temple vendégkutatóra vonatkozó feltételeknek, beleértve a megfelelő angol nyelvtudást és az Egyesült Államokban való megélhetés költségeinek finanszírozását.

A cserekutató személyére a küldő intézmény tesz javaslatot, de a végső döntést a fogadó egyetem hozza meg.

További tájékoztatás Bodor Katalin külügyi ügyintézőtől (bodor.katalin@ajk.pte.hu) kérhető.

Információk a jelentkezésről (2022-2023-as tanév) >>