A Kar nemzetközi kapcsolatai

A felsőoktatás nemzetköziesítése olyan folyamat, amelybe bekapcsolódni – különösen a XXI. században – minden felsőoktatási intézménynek elemi érdeke. A felsőoktatási szférában, különböző keretek között ugyan, de globálisan egyre nagyobb szereppel bír a hallgatói és oktatói mobilitás és a határokon átnyúló szakmai kooperáció.

A PTE ÁJK kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. E kari kapcsolatrendszer nagy múltra és jelentős hagyományokra tekint vissza és rendkívül szerteágazó – partnerei hálózatunk Marburgtól Rotterdamig és Londontól Vilniusig számos jogi fakultást felölel. A nemzetközi kapcsolataink többek között oktató- és hallgatócserét, nemzetközi oktatási programokat és közös kutatási tevékenységet tesznek lehetővé.

A Kar jó kapcsolatokat épített ki a környező országok egyetemeinek jogi karaival - például Kolozsvárott, Újvidéken, Rijekában, vagy Łódź-ban. E kapcsolatrendszerre építve működött a 2005/2006-os és a 2008/2009-es tanévben az első jogi témakörrel foglalkozó CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) hálózat a közép-kelet-európai régióban. E kooperáció olyan eredményeket hozott, mint például egy kísérleti jellegű tandem-szeminárium és közös konferenciák. A CEEPUS kapcsolatokra is építve a Kar több oktatója is részt vesz a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem magyar nyelvű jogászképzésében. 

A Kar nemzetköziesítési tevékenységeinek egyik legfontosabb pillére az Erasmus+ programban való részvétel. A partneregyetemeink, és ezzel párhuzamosan a kimenő és bejövő oktatói és hallgatói mobilitás egyaránt évről évre növekszik. A PTE ÁJK jelenleg 54 Erasmus partnerintézménnyel rendelkezik szerte Európában. Az Erasmus+ program mellett a Kar hallgatói a Campus Mundi és a Stipendium Hungaricum program nyújtotta lehetőségekkel is élhetnek. 

A Kar Európán kívül is kialakított kapcsolatokat: több egyesült államokbeli egyetem oktatója rendszeres vendégelőadó a Karon, és az együttműködés egyebek mellett kínai (pl. az East China University of Political Science and Law-val, a Nanjing Audit Universityvel) és afrikai (pl. a Kenyatta Universityvel) partnerekkel is intenzív. 

A kari szintű nemzetközi kapcsolatok mellett a tanszéki és kutatóintézeti szintű külkapcsolataink is megerősödtek. Így a Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék a freiburgi Max-Planck Instituttal együttműködésben rendszeresen megszervezi a Kriminologischer Sommerkurs elnevzésű szakmai konferenciát és nyári egyetemet. Az Európa Központ nemzetközi tevékenysége szintén meghatározó: a Központ számos európai uniós oktatási és kutatási pályázati projektben vett és vesz részt, e kutatóintézet adja ki továbbá a Pécs Journal of International and European Law című online szakfolyóiratot. A PTE ÁJK és a West University of Timisoara jogi kara közösen alapította és adja ki a Journal of Eastern European Criminal Law című nemzetközi folyóiratot. 

A Karon az angol nyelven (illetve kisebb számban más idegen nyelveken) oktatott kurzusok száma folyamatosan növekszik. A PTE ÁJK angol nyelvű doktori képzést is kínál, amely egyre több külföldi doktoranduszt vonz Pécsre, jelentős részben a Stipendium Hungaricum ösztöndíj támogatásával.