IM Oktatásfejlesztési és Kutatástámogatási programok

Az Igazságügyi Minisztérium a „Jogászképzés színvonalának emelését célzó programok” keretében a 2016/2017-es tanévben a következő oktatói – hallgatói közös kutatás és oktatásfejlesztési programok megvalósításához nyújt támogatást:

Pályázati kiírás az Igazságügyi Minisztérium által támogatott, „A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok” keretében megvalósuló „Oktatásfejlesztési, kutatástámogatási” programban való részvételre

Az Igazságügyi Minisztérium „A jogászképzés színvonalának emelését célzó programok” keretében „Oktatásfejlesztési, kutatástámogatási” programok lefolytatása céljára valamennyi jogi kart támogatásban részesíti. Az egy tanévre (10 hónap) szóló támogatás odaítélése az egyetemek szakmai közössége által kidolgozott kutatási, illetve oktatásfejlesztési programok alapján történik. Az oktatásfejlesztési és kutatási tevékenységben – az oktatókon kívül – a PhD hallgatók mellett az osztatlan jogászképzésben résztvevő aktív hallgatók vehetnek részt.

Az Igazságügyi Minisztérium támogatásának célja, hogy, ösztönözze a jogtudomány fejlődését elősegítő kutatások létrejöttét, másrészt olyan kézzelfogható eredmények elérésére sarkalljon (például publikációk, tananyagfejlesztés formájában), amelyek közvetlenül járulnak hozzá az oktatás színvonalának növeléséhez, továbbá előmozdítsa a joghallgatók, különösképpen a PhD hallgatók és az oktatók közös munkáját.

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar az Igazságügyi Minisztérium által megadott kritériumok alapján az oktatók és hallgatók közötti együttműködést az alábbi formában pályáztatja.

A pályázat tárgya: oktatásfejlesztési, kutatási tevékenység élő jogterülethez (jogterületekhez) kapcsolódó tárgykörben.

Pályázhat: oktató és hallgató közösen (egy projektben több oktató és hallgató is részt vehet). Oktató vagy hallgató önállóan nem pályázhat.

Pályázható összeg:

  • Oktató: bruttó 133.684 Ft/hó (amely összeg a munkáltató által fizetendő járulékot is magában foglalja)
  • Hallgató: 60.000 Ft/hó (Ösztöndíj)

Több oktató részvétele esetén az egy projektben az oktatók által pályázott összeg maximuma 180.000 Ft/hó, (amely összeg a munkáltató által fizetendő járulékot is magában foglalja).

Több hallgató részvétele esetén az egy projektben a hallgatók által pályázott összeg maximuma 150.000 Ft/hó.

Pályázati forma és határidő: a pályázatokat március 25, péntek, 12.00-ig lehet leadni e-mailben, pdf formátumban labancz.ilona@ajk.pte.hu e-mail címre és egy nyomtatott példányban a Dékáni Titkárságon. A pályázatnak részletes szakmai tartalommal és költségtervvel kell rendelkeznie (a költségterv az oktatói és hallgatói juttatásokat tartalmazza a pályázható összegre vonatkozó adatok alapján). A szakmai tartalomban részletezni kell a pályázat által kitűzött célokat, a megvalósíthatóságra vonatkozó elképzeléseket, az alkalmazni kívánt módszereket és a pályázat alapján létrejövő eredményeket ellenőrizhető, számszerűsíthető, számon kérhető módon.

A pályázatot a résztvevők aláírásával kell benyújtani. A pályázat benyújtásával a résztvevők tudomásul veszik, hogy a programban vállaltak nem teljesülése esetén a támogatási összeg visszafizetésére kerül sor.

A késedelmesen vagy hiányosan benyújtott pályázatot a Kar nem továbbítja.

A végső döntést az Igazságügyi Minisztérium által felállított Szakértő Testület hozza meg.

Kérdés esetén felvilágosítás kérhető Tilk Pétertől a tilk.peter@ajk.pte.hu címen.