szep

25.

A PTE ÁJK és Dr. Yurt Enver szociálisan hátrányos helyzetű és jó tanulmányi eredménnyel rendelkező hallgató számára ösztöndíj pályázatot ír ki a 2020/2021. tanévre.

A YURT ENVER támogatás összege 60.000 Ft/hó, mindösszesen 600.000 Ft, 10 hónap időtartamra, mely megosztva is...

szep

22.

A Reinhold és Carmen Würth Alapítvány célja, hogy anyagi támogatást nyújtson tehetséges, hátrányos helyzetben lévő, nappali tagozatos joghallgatók részére.

A pályázatok beérkezési határideje: 2020. október 02.
A támogatásra pályázhatnak azok a legalább 3. szemeszterre beiratkozott hallgatók, akik az előző tanévben...

szep

22.

A PTE Állam- és Jogtudományi Kara felhívást tesz közzé demonstrátori pályázat benyújtására a  2020/2021-es tanévre. A jelentkezéseket  2020. október 16. 12.00 óráig lehet beadni írásban a Tanulmányi Osztályon.

Pályázatot az a hallgató nyújthat be
a) aki két lezárt félévvel és legalább...

szep

15.

Megjelent az Igazságügyi Minisztérium által támogatott jogászösztöndíjakról szóló pályázati felhívás a 2020-2021-es tanév első félévére vonatkozóan.

A pályázat benyújtásának határideje 2020. szeptember 28. (hétfő) 12.00 óra.

Felhívás és tájékoztató a jogászösztöndíjakról >>
Értékelési rendszer >>
Pályázati űrlap >>
Iratjegyzék >>

szep

08.

2020. szeptember 7-én tartotta karunk ünnepi tanévnyitó tanácsülését, melyen részt vett Hajas Barnabás az Igazságügyi Minisztérium államtitkára, valamint Miseta Attila a Pécsi Tudományegyetem rektora.

A jó jogásznak nem kizárólag szakmai képzettséggel, szerteágazó lexikális tudással kell rendelkeznie, de egyúttal kiforrott erkölcsi,...

szep

07.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) 2020. augusztus 26-án hozott döntésével támogatásban részesített két pályázati projektet a PTE ÁJK-n. Dr. Bankó Zoltán (Munkajogi és Társadalombiztosítási Jogi Tanszék) „Innovatív foglalkoztatási formák komplex kutatása – a munkajogi jogalkotás, jogalkalmazás és...

szep

03.

2020. szeptember elsején tartotta a Pécsi Tudományegyetem tanévnyitó ünnepségét, valamint ezen a napon ünnepelte városunk Pécs Város Napját is. Az ünnepségek során díjak, elismerések átadására is sor került, karunk oktatói is számos elismerésben részesültek.

 

Pécs Város Napja alkalmából ünnepi...

aug

14.

Tisztelt Joghallgatók, Doktoranduszok, Szakjogászok!

Szabadon választható német nyelvű osztrák magánjogi blokkszemináriumot tart karunkon a Grazi Tudományegyetem két professzora, Markus Steppan és Susanne Kissich. A kurzus mindkét félévben 40-40 órából áll, és teljesítése 6-6 kreditet ér. A kurzus elvégzéséről és eredményéről...

júl

31.

A 2020-as pótfelvételin még mindig van esélyed az általad választott szakra bekerülni.

Karunk a 2020-as pótfelvételi keretében augusztus 9-ig várja a jelentkezőket Jogász osztatlan nappali és levelezőIgazságügyi igazgatási levelező, valamint Jogi felsőoktatási szakképzés nappali és levelező képzésekre.

Ha...

júl

28.

Az alábbiakban tájékoztatjuk újonnan felvett hallgatóinkat a tanévnyitóról és a beiratkozás menetéről.


Kedves Elsős Hallgatóink!

Szeretettel köszöntjük Önöket a PTE Állam- és Jogtudományi Karán.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy minden felvett hallgatónknak részletes tájékoztató levelet küldtünk ki az e-mail címére, amit kérünk,...

júl

22.

A beérkezett fellebbezések elbírálása után elkészült a Kar végleges Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj rangsora.

Rangsor >>

júl

21.

Prof. Dr. Király Tibor, az MTA legidősebb tagja 2020. július 11-én töltötte be 100. életévét.

Prof. Dr. Korinek László akadémikus, Karunk professsor emeritusa ebből az alkalomból tanulmánnyal köszöntötte az ünnepeltet.

"Király Tibor, az MTA legidősebb tagja 2020. július 11-én tölti...

jún

30.

Áldozatsegítő Központ nyílt Pécsett, mely a negyedik ilyen intézmény az országban. Ezzel egyidejűleg a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara együttműködési megállapodást írt alá az Igazságügyi Minisztériummal.

Az áldozatsegítés éve az idei Magyarországon. A kormány tavaly novemberben döntött arról, hogy...

jún

15.

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar pályázatot hirdet a költségtérítéses/önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatói számára a 2020/2021-es tanév I. félévére megüresedett államilag támogatott/állami ösztöndíjas helyekre.

Pályázati kiírás >>
Pályázati űrlap >>
Ösztöndíjas nyilatkozat >>

jún

04.

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara pályázatot hirdet a CEEPUS – Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram keretén belül hallgatói, ill. oktatói mobilitásban való részvételre.

Pályázati felhívás >>

máj

29.

Az Állam- és Jogtudományi Kar Pályázati- és Ösztöndíj Bizottság felhívása NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATRA a 2020/2021-es tanévre.

Pályázati felhívás >>
Pályázati lap >>
Pontszámítás >>

máj

27.

Megrendüléssel, mély, nehezen enyhülő fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették Zámbó Balázs "Jimbó" kollégánkat, barátunkat, hogy hétfőn este tragikus hirtelenséggel elhunyt. 34 év adatott neki. Hiánya szinte felfoghatatlan.

A 2000-es évek közepétől a Jogi Kar kiváló hallgatójaként a kar közéletének...

máj

16.

A PTE ÁJK 2020 októberében rendezi a soron következő Kari Tudományos Diákköri Konferenciát, amely egyúttal minősítő (válogató) fórum a 2021. évi XXXV. OTDK-ra.

A kari konferenciára az előjelentkezés határideje: 2020. június 10.
A nevezési időszak 2020. június 11. – 2020....

máj

07.

Életének 91. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt prof. dr. Ádám Antal, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának kiváló oktatója, volt dékánja.

Ádám Antal 1930. február 14-én született Jánoshalmán. Egyetemi tanulmányait a pécsi Jogi Karon kitüntetéssel végezte 1949-1953-ig. II....

ápr

16.

A Kormány Gazdaságvédelmi Akciótervének munkahelyteremtési programja részeként, valamint az 101/2020 (IV.10.) Kormányrendelet 6§ alapján, valamennyi hallgató/volt hallgató mentesül az előírt nyelvvizsga kötelezettség teljesítése alól, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tesz, vagy tett, de az oklevél megszerzésének feltételéül előírt nyelvvizsgát...