A digitalizáció uniós fejleményei – a belső piactól a határőrizetig Műhelykonferencia

11:00 Megnyitó: Mohay Ágoston, projektvezető
11:05 Kis Kelemen Bence, adjunktus – Hohmann Balázs, adjunktus: A digitális szolgáltatások és a digitális piacok szabályozása az Európai Unióban
11:25 Fábián Adrián, egyetemi tanár – Kollár Gergő, tudományos segédmunkatárs: A közigazgatási digitalizáció trendjei - az uniós jogalkotás és a hazai fejlemények tükrében
11:45 Mohay Ágoston, egyetemi docens: Algorithmic decision-making and the ETIAS in the light of fundamental rights

A BIZTONSÁG VÉDELME A RENDÉSZETBEN

A konferencia célja:

Tudományos igényességgel áttekinteni és megvitatni a rendészettudományban kidolgozott, illetve a rendészeti gyakorlatban alkalmazott eszközöket és módszereket, amelyek révén a társadalomban megjelenő biztonság iránti igény szavatolható.


A konferencia fővédnöke:

Dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter, miniszterelnök-helyettes

A konferencia védnökei:

Dr. Balogh János rendőr altábornagy
országos rendőrfőkapitány

Decsi István
Pécsi Tudományegyetem kancellár

Kari Tudományos Diákköri Konferencia

 

2022. október 17–20. között rendezzük a PTE ÁJK-n a Kari (intézményi) Tudományos Diákköri Konferenciát, amely egyúttal előválogató fordulója a 2023. évi OTDK-nak.

Az ITDK programja a következő:

2022. október 17. hétfő

Családjogi tagozat
12.00–13.00
Helyszín: 307.

Jog- és állambölcseleti tagozat
13.00–14.15
Helyszín: 307.

Sustainability, technology and law - international conference

The Department of Financial Law and Economic Law of the University of Pécs Faculty of Law announces an international online conference on the following topic:
"Sustainability, technology and law"

OPENING PRESENTATION OF THE CONFERENCE 
PROF. DR. GYULA ZELLER JR., PROFESSOR EMERITUS WILL GIVE A LECTURE ON THE FOLLOWING TOPIC
„Can we avoid stagflation? Risks of and therapies for an economic crisis.”

We welcome applications from all academics and doctoral students interested in the conference.

Válság, technológia és jog - nemzetközi konferencia

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi Tanszéke nemzetközi online konferenciát hirdet az alábbi témakörben:
„Válság, technológia és jog”

A KONFERENCIA NYITÓ ELŐADÁSÁT
DR. IFJ. ZELLER GYULA, CÍMZETES EGYETEMI TANÁR TARTJA AZ ALÁBBI TÉMÁBAN
„Can we avoid stagflation? Risks of and therapies for an economic crisis.”

Szeretettel várjuk minden, a konferencia iránt érdeklődő egyetemi oktatók, doktoranduszok jelentkezését.

Fenntarthatóság, technológia és jog - on-line konferencia

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Pénzügyi Jogi és Gazdasági Jogi
Tanszéke nemzetközi online konferenciát hirdet

„Fenntarthatóság, technológia és jog” címmel.

A konferencia nyitó előadását PROF. DR. ASZÓDI ATTILA, A BME TTK dékánja, egyetemi tanár tartja, melynek címe: A magyar és az európai energetika meghatározó kihívásai a COVID-, a klíma- és a háborús
válság közepette.

Szeretettel várjuk minden, a konferencia iránt érdeklődő egyetemi oktató, doktorandusz jelentkezését.

A konferencia dátuma: 2022. 04. 21. 09:00 óra.

Te mit tehetsz? - Tárgyalás a gyermekért

A pécsi jogi kar szeretettel invitál minden érdeklődőt, jövőbeli szakembert, egyetemi hallgatót egy olyan rendkívüli előadásra, Te mit tehetsz? - Tárgyalás a gyermekért címmel, amelyben betekinthetünk egy tárgyalás alakulásába, így átélheti és átérezheti egy fogyatékossággal élő gyermek életének további alakulását komolyan meghatározó eseményt.

Vajon hány ponton dőlhet el egy fogyatékkal élő gyermek sorsa? Vajon hány szakember hozzáállása befolyásolja a teljes életet élő felnőtté válás lehetőségét?