Alkotmányjogi TDK

Téma: Rendőri intézkedések vs. alapvető jogok

Meghívott előadó: dr. Garamvári Gábor rendőr ezredes, a Siklósi Rendőrkapitányság vezetője, az Alkotmányjogi Tanszék óraadó oktatója

Minden, máshova el nem kötelezett hallgatót szívesen látunk! (Önmagában másik tanszéken diákköri tagságot nem tekintünk máshova elkötelezettségnek).

Ezen túlmenően: kötetlen beszélgetés aktuális alkotmányjogi témákról.

Alkotmányjogi TDK

Téma: Bírói etika, integritási szabályok.

Meghívott előadó: Sipos Balázs, a Pécsi Törvényszék elnöke, az Alkotmányjogi Tanszék címzetes egyetemi docense

Ezen túlmenően program: kötetlen beszélgetés aktuális alkotmányjogi témákról.

 

Minden, máshova el nem kötelezett hallgatót szívesen látunk! (Önmagában másik tanszéken diákköri tagságot nem tekintünk máshova elkötelezettségként).

 

Az áldozatvédelem dimenziói

Február 26-án, 9 órakor kerül megrendezésre „Az áldozatvédelem dimenziói” című online konferencia a Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék munkatársainak szervezésében, dr. Tóth Dávid és dr. Depaepe Eszter vezetésével. Ez a szakmai fórum egy olyan platformot biztosít, ahol a témában jártas előadók ismertetik kutatási eredményeiket és szakértelmüket az áldozatvédelem különböző területeiről.

II. Biztonság és jog online konferencia

2024. február 19-én kerül megrendezésre a „II. Biztonság és Jog” című konferencia a Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék munkatársainak szervezésében, dr. Tóth Dávid és dr. Depaepe Eszter vezetésével. A témában jártas szakértők a konferencia során ismertetik kutatási eredményeiket a biztonság és jog témakörének különböző aspektusaiban.

„Pécsi jogászok a helyi közéletben és közigazgatásban” 100 év a mérlegen

A konferencia célja a százéves pécsi jogászképzés jogi, történeti, gazdasági, szociológiai és politológiai hatásait bemutatni, különös tekintettel a közéletre és a közigazgatásra. Célja továbbá, hogy a több aspektusból bemutassa a jogászképzés és jogászi közéleti, tudományos és államéleti szerepvállalás megvalósulási formáit, lehetőségeit.

A KONFERENCIA PROGRAMJA:

November 23. (csütörtök)

Kari Tudományos Diákköri Konferencia 2023

A tudományos diákköri munka folyamatosságának elősegítése érdekében a korábbi szokástól eltérően mostantól páratlan években is rendezünk olyan kari szintű tudományos diákköri konferenciát, amely egyúttal előválogató, minősítő fóruma a soron következő (jelen esetben a 37.) OTDK-nak. Mivel ez az első alkalom e rendszerben, a nyáron megjelent felhívásra ezúttal még csak néhány pályamunka érkezett, amelyeket egy Kriminológiai és Kriminalisztikai Tagozatban mutatnak be szerzőik.

A tagozat programja:

TDK orientációs délután

A TDK orientációs nap több éves kari hagyománya szerint központi szervezésű bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a soron következő minősítő diákköri konferenciára készülő hallgatóknak. A programra jelentkezhettek előadónak azok a diákkörösök is, akik most még nem jutottak odáig kutatásaikban, hogy az őszi TDK-fordulóra dolgozatot adjanak le, de szívesen bemutatják 10-15 percben készülő pályamunkájuk egy részét, fejezetét, azt, hogy hol tartanak munkájukban, melyek kutatási tervük következő lépései.

Információbiztonság aktuális kihívásai – EIVOK-39 Tudományos – Szakmai Konferencia

A HTE Információbiztonsági Szakosztály – EIVOK, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Neumann János Számítógéptudományi Társaság információbiztonság témakörben tudományos-szakmai konferenciát szervez, amely része az Európai Unió Kiberbiztonsági Ügynöksége (ENISA) által kezdeményezett, évente megrendezésre kerülő Európai Kiberbiztonsági Hónap (ECSM) elnevezésű kampány keretében a hazai kiberhónapnak.

Forma: Hibrid formában (a regisztrált online részvevőknek a csatlakozási link a rendezvény kezdése előtt kerül kiküldésre)

A digitalizáció uniós fejleményei – a belső piactól a határőrizetig Műhelykonferencia

11:00 Megnyitó: Mohay Ágoston, projektvezető
11:05 Kis Kelemen Bence, adjunktus – Hohmann Balázs, adjunktus: A digitális szolgáltatások és a digitális piacok szabályozása az Európai Unióban
11:25 Fábián Adrián, egyetemi tanár – Kollár Gergő, tudományos segédmunkatárs: A közigazgatási digitalizáció trendjei - az uniós jogalkotás és a hazai fejlemények tükrében
11:45 Mohay Ágoston, egyetemi docens: Algorithmic decision-making and the ETIAS in the light of fundamental rights

III. Műhelykonferencia a jog és az erkölcs összefüggésének kérdéseiről

A Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék harmadik alkalommal rendez műhelykonferenciát, ezúttal az erkölcs és a jog kérdéseiről, egy Technológia -- erkölcs -- jog blokkal.

Részletes program

9.00 Dr. habil Barcsi Tamás egyetemi docens, tanszékvezető, Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék: Bevezető gondolatok

A BIZTONSÁG VÉDELME A RENDÉSZETBEN

A konferencia célja:

Tudományos igényességgel áttekinteni és megvitatni a rendészettudományban kidolgozott, illetve a rendészeti gyakorlatban alkalmazott eszközöket és módszereket, amelyek révén a társadalomban megjelenő biztonság iránti igény szavatolható.


A konferencia fővédnöke:

Dr. Pintér Sándor 
belügyminiszter, miniszterelnök-helyettes

A konferencia védnökei:

Dr. Balogh János rendőr altábornagy
országos rendőrfőkapitány

Decsi István
Pécsi Tudományegyetem kancellár