Bauerné Bózsa ZsuzsannaBauerné Bózsa Zsuzsanna

Tanulmányi Osztály
tanulmányi ügyintéző
+36 72 501 599 /23303
Z007
Egyéb információ
Munkajogi szakjogász
Munkajogi szakokleveles tanácsadó
Családjogi szakjogász
Infokommunikációs szakjogász
Társasági jogi és cégjogi szakjogász