Ünnepélyes tanévnyitó a pécsi jogi karon

szep

08.

Ünnepélyes tanévnyitó a pécsi jogi karon

2020. szeptember 7-én tartotta karunk ünnepi tanévnyitó tanácsülését, melyen részt vett Hajas Barnabás az Igazságügyi Minisztérium államtitkára, valamint Miseta Attila a Pécsi Tudományegyetem rektora.

A jó jogásznak nem kizárólag szakmai képzettséggel, szerteágazó lexikális tudással kell rendelkeznie, de egyúttal kiforrott erkölcsi, morális értékrenddel is – emelte ki Hajas Barnabás az Igazságügyi Minisztérium államtitkára, aki tudományos fokozatát maga is a pécsi jogi karon szerezte meg.

Az elsőéves hallgatóinkat beszédében arra ösztönözte, hogy "merjenek kérdezni, kutatni, vitázni, olvasni, merjenek gondolkodni, kellő tisztelettel és alázattal megkérdőjelezni a dogmákat; kamatoztassák talentumaikat, mélyítsék el megszerzett tudásukat, szerezzenek szerteágazó tapasztalatokat".

Hajas Barnabás úgy fogalmazott, hogy a Pécsi Tudományegyetem nagy múltú intézmény, az ország egyik legnagyobb és legdinamikusabban fejlődő felsőoktatási intézménye. Az egyetem jogi kara pedig megannyi kiváló jogásszal, jogtudóssal gazdagította hazánkat, kiemelte többek között Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnököt is.

Miseta Attila, egyetemünk rektora köszöntőjének fontos üzenete volt, hogy a "méltán híres" pécsi jogászképzés oktatói állománya erős, a megyeszékhelyen végzett hallgatók magasan képzettek.

Fábián Adrián, karunk dékánja köszöntötte az első éves hallgatókat, beszédében kiemelte, hogy idén szeptembertől mintegy kétszáz nappali tagozatos jogászhallgató kezdi meg tanulmányait, örömteli, hogy ebből nyolcvan hallgató államilag finanszírozott képzésbe nyert felvételt. „Hiszem, hogy a pécsi jogi kar olyan képzést tud biztosítani Önöknek, úgy tudjuk alakítani a képzésünket, hogy a 21. században nélkülözhetetlen tudáselemek, készségek elsajátítását tesszük lehetővé, amely méltó múltunkhoz, hagyományainkhoz, de megfelel a jövőbeli elvárásoknak is” – hangsúlyozta a dékán.

A köszöntők után az első éves hallgatók ünnepélyes eskütételére került sor, ezt követően pedig Békési Gábor végzett jogászhallgató bíztatta a gólyákat, hogy csatlakozzanak különböző hallgatói szervezetekhez. Karunk megannyi lehetőséget biztosít erre.
Az ünnepélyes tanévnyitó tanácsülés keretében kitüntetések és elismerések átadásával zárult.

„Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis” érdemérem arany fokozatát adományozza dr. Szőke Zoltánnak, az Alkotmányjogi Tanszék óraadó oktatójának, a Szombathelyi Törvényszék bírájának, az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium volt kollégiumvezetőjének.

A Reinhold & Carmen Würth Alapítvány pénzjutalomban részesítette tanulmányi eredménye alapján dr. Békési Gábor végzett hallgatónkat.

2019/2020-as Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj-pályázat nyertesei Bubori Nóra Beáta, Dr. Horváth Vanessza és Vajda Szabolcs.

Fábián Adrián dékán bejelentette, hogy Dr. Herger Csabánét Magyarország köztársasági elnöke egyetemi tanárra nevezte ki.

2019/2020 –as tanévben doktori (Ph.D.) fokozatot szerzett Dr. Hengl Melinda és Dr. Bujtár Zsolt karunk oktató-kutatói.

„Pro Universitate Quinqueecclesiensi” kitüntetésben részesült Dr. Kiss László Ferenc, karunk professzor emeritusa, volt alkotmánybíró. Professzor úr 2020. szeptember 1-én a Város Napján Pécs város legnagyobb elismerését a Pro Civitate Díjat vehette át.

Az Egyetem rektora Arany Katedra Díjat adományozott Dr. Fabó Tibor adjunktusnak, míg Bauerné Bózsa Zsuzsanna tanulmányi ügyintézőt rektori dicséretben részesítette.