Új szakirányú továbbképzések a pécsi jogi karon

júl

08.

Új szakirányú továbbképzések a pécsi jogi karon

2021 szeptemberében új szakirányú továbbképzéseket indít a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara.

Napjaink technológiai fejlődési tendenciái, valamint az Európai Zöld Megállapodás (European Green Deal) és hazánk új energiapolitikai irányvonalai arra ösztönözték a kart, hogy szélesítse képzési portfólióját az energiaszektort kiszolgáló energiajogi szakjogász, valamint energiajogi szaktanácsadó képzésekkel.

A szakjogász képzésre jogász végzettség megszerzése után, míg a szaktanácsadó képzésre műszaki, társadalomtudományi vagy természettudományi képzési területek valamelyikén mesterképzésben (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett oklevél birtokában lehet jelentkezni. 

A legújabb képzéseken a villamos energia, gáz, távhő, megújuló energia, atomenergia sajátos szabályozási kérdéseiről átfogó és gyakorlatorientált ismereteket szerezhetnek a hallgatók és megismerhetik az energetikai ágazat alapvető műszaki és gazdasági jellemzőit. A képzés az európai energiajogtól a kapcsolódó hazai joganyagon át, a műszaki alapismereteken keresztül az energia piacok jellemző tranzakcióinak jogi környezetéig terjedően részletes és naprakész ismereteket biztosít a hallgatóknak. 

Bővebb információ a képzésekről >>

A képzésekre 2021.08.31-ig lehet jelentkezni a kar webes felületén