TDK-referensi pályázat

ápr

23.

TDK-referensi pályázat

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara a 2023/2024. tanév tavaszi szemeszterére pályázatot ír ki ösztöndíj elnyerésére, azon graduális és posztgraduális hallgatók számára, akik a kari tudományos diákköri tevékenység adminisztratív támogatásában aktívan és folyamatosan kiemelkedő tevékenységet látnak el.

Az ösztöndíj a PTE Tehetséggondozási Stratégia jóvoltából valósul meg.

A pályázat benyújtására jogosult:
– az a Karon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező graduális nappali munkarendű vagy posztgraduális képzésben résztvevő hallgató,
– aki elkötelezett a tudományos diákköri tevékenység iránt,
– felhasználói szinten képes szöveg- és képszerkesztő programok, valamint az excel használatára,
– és aki vállalja, hogy a 2023/24. tanév tavaszi szemeszterében a kari TDT-elnök, illetve a kari TDT-titkár irányítása alatt a rábízott feladatokat ellátja, így különösen közreműködik a kari diákköri programok és a következő szemeszterben rendezendő Kari Tudományos Diákköri Konferencia szervezésében, előkészítésében, lebonyolításában, dokumentálásában, a hallgatókkal való kapcsolattartásban, a TDT gondozásában lévő pályázatok előkészítésében, lebonyolításában, a kari diákköri tevékenység adminisztrációjában.

A referensi tevékenység egy szemeszterre szól és hallgatónként egyszeri 100.000 Ft ösztöndíjjal jár. Az ösztöndíjat a szemeszterre legfeljebb 2 hallgató (egy fő graduális nappali munkarendű hallgató és egy fő posztgraduális képzésben részt vevő hallgató) nyerheti el.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 30. (kedd) 23:59 óra
A határidő jogvesztő, a pályázati eljárásban hiánypótlásra nincs lehetőség!

A részletes feltételek a pályázati kiírásban találhatók.
Pályázni az online űrlap kitöltésével lehet.