TDK aktivitás pályázat

ápr

23.

TDK aktivitás pályázat

A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara a 2023/2024. tanév tavaszi szemeszterére pályázatot ír ki a 2023/24. tanévben a kari TDT által szervezett konferenciákon kutatásaik bemutatásával aktívan szereplő hallgatók számára, egyszeri ösztöndíjtámogatás elnyerésére.

Az ösztöndíj a PTE Tehetséggondozási Stratégia jóvoltából valósul meg.

A pályázat benyújtására jogosult:
– a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató,
– aki a 2023. november 13-án megrendezett Kari Tudományos Diákköri Konferenciára pályamunkát nyújtott be, és azt a kari TDK Konferencián bemutatta, vagy
– aki a 2023/24. tanévben a kari TDT által szervezett TDK orientációs napok valamelyikén előadással vett részt.

A pályázat keretében a hallgatók a következő ösztöndíjakban részesülhetnek:
I.    a 2023. november 13-án rendezett Kari Tudományos Diákköri Konferencián pályamunkát bemutatott versenyzők egyszeri 25.000 Ft ösztöndíj,
II.    a 2023. november 13-án rendezett Kari Tudományos Diákköri Konferencián pályamunkát bemutatott és helyezést elért, az OTDK-ra továbbjutott hallgatók egyszeri 50.000 Ft ösztöndíj,
III.    a 2023. november 6-án vagy 2024. április 23-án rendezett kari TDK orientációs napi konferencián előadással szerepelt hallgatók (bemutatott előadásaik számától függetlenül) egyszeri 12.000 Ft ösztöndíjban részesülhetnek, azzal, hogy aki mindkét orientációs napon előadott, 20.000 Ft ösztöndíjban részesülhet.

Az egyszeri ösztöndíj együttesen több jogcímen is elnyerhető. Az együttes jogcímek részletes kategóriáit a pályázati kiírás tartalmazza.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 30. (péntek) 23.59 óra

A határidő jogvesztő, a pályázati eljárásban hiánypótlásra nincs lehetőség!

A részletes feltételek a pályázati felhívásban találhatók.

Pályázni az online űrlap kitöltésével lehet.