Szalayné Sándor Erzsébet – független szakértő Strasbourgban

ápr

11.

Szalayné Sándor Erzsébet – független szakértő Strasbourgban

Szalayné Sándor Erzsébet egyetemi tanárt – első, 2016-2020 közötti mandátumát követően – az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 2024. április 10-én meghozott döntésével újabb négyéves időszakra a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezmény Tanácsadó Bizottságának rendes tagjává nevezte ki.

A Keretegyezmény univerzális szinten is az első és eddig egyetlen jogi kötőerővel bíró, a nemzeti kisebbségek jogainak védelmét célul tűző multilaterális nemzetközi szerződés. Végrehajtását a szerződő államokban az erre a célra létrehozott monitoring mechanizmus keretei között a 18 független nemzetközi szakértőből álló Tanácsadó Bizottság ellenőrzi. A Keretegyezmény 1995 februárjában nyílt meg aláírásra, jelenleg 39 államban hatályos.

https://www.coe.int/en/web/minorities