Pályázati lehetőséget hirdet a Kisebbségi Jogvédő Intézet

nov

27.

Pályázati lehetőséget hirdet a Kisebbségi Jogvédő Intézet

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány keretein belül működő Kisebbségi Jogvédő Intézet célja a nemzeti kisebbségek jogi védelmének elméleti és gyakorlati vizsgálata és előmozdítása. Az Intézet ezen céljának megvalósítása érdekében pályázatot hirdet a nemzeti kisebbségek jogi védelmével kapcsolatos tanulmányok írására.

Pályázatot nyújthatnak be:

 • külhoni és magyarországi egyetemi hallgatók (szaktól és képzési formától függetlenül);
 • külhoni és magyarországi PhD hallgatók;
 • fiatal kutatók és fiatal gyakorló jogászok.

Pályázati határidő és a pályázatok benyújtásának módja: 2024. március 18. (hétfő), elektronikusan a jogvedo.intezet@kji.hu emailcímre, Microsoft Word (.doc vagy .docx) vagy OpenDocument (.odt) formátumban;
kitöltött pályázati adatlappal és adatkezelési hozzájárulással együtt.

Pályázati adatlap

Választható témakörök:

1. Nemzeti kisebbségek védelme: emberi jogi vagy biztonságpolitikai kérdés?
2. Etnikai alapú konfliktusok Európában és Európa peremén, hatásuk az európai és globális kisebbségvédelemre
3. Emberi jogok védelme, mint a kisebbségi érdekérvényesítés módja
4. Nemzeti kisebbségek jogvédelme az ENSZ-ben – jó gyakorlatok jogi érdekérvényesítésre
5. Nemzeti kisebbségek védelme az Európa Tanácsban – jó gyakorlatok politikai érdekérvényesítésre
6. A nemzeti kisebbségek védelmének legújabb fejleményei a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában
7. A nemzeti kisebbségek jogvédelmének lehetséges új útjai az Európai Unióban
8. A nemzeti kisebbségek védelmének legújabb fejleményei a luxembourgi Európai Unió Bíróságának gyakorlatában
9. Civil szervezetek szerepe a nemzeti kisebbségek jog- és érdekérvényesítésében – jó gyakorlatok a jogérvényesítésre a nemzeti jogi keretek között és a nemzetközi szervezetek kisebbségvédelmi mechanizmusaiban
10. A Fenntartható Fejlődési Célok emberi jogi dimenziója, különös tekintettel a nemzeti kisebbségek védelmére
11. A tulajdonhoz való jog, mint nemzeti kisebbségi kérdés a Kárpát-medencében12. A nemzeti kisebbségeket érintő diszkrimináció az oktatás területén a Kárpátmedencében – jogesetek ismertetése
13. A nemzeti kisebbségeket érintő diszkrimináció a nyelvhasználat területén a Kárpátmedencében – jogesetek ismertetése
14. Ukrán kisebbségi nyelvhasználat a Velencei Bizottság gyakorlatában
15. A magyar kisebbség nyelvhasználati jogainak érvényesülése a Vajdaságban.
16. Nemzetiségi alapú diszkrimináció Erdélyben – jogesetek ismertetése
17. Földkobzások Szlovákiában a Benes-dekrétumok alapján
18. Magyarellenes megnyilvánulások a Kárpát-medencében – jogesetek ismertetése

Formai követelmények:

 • a pályamunkák terjedelme 30 ezer és 50 ezer leütés között lehet (szóközökkel és lábjegyzetekkel együtt);
 • a pályamunkákat Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel (lábjegyzetek esetén 10-es betűmérettel), sorkizárt formátumban, szimpla sortávval, normál margóbeállítással kérjük elkészíteni;
 • a pályamunkákhoz mellékletek (kép, táblázat, magyarázó ábra stb.) csatolhatóak, melyek a terjedelembe nem számítanak bele;
 • a pályamunkák végén meg kell adni a felhasznált irodalom jegyzékét, mely a terjedelembe nem számít bele;
 • a pályamunkák hivatkozása során javasolt (de nem kötelező) a Iustum Aequum Salutare jogtudományi folyóirat hivatkozási rendszerének követése (elérhető: https://ias.jak.ppke.hu/doc/szerk.pdf)

Bírálati szempontok és határidők:

 • a beérkezett pályamunkákat a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma által felkért háromtagú bírálóbizottság értékeli, legkésőbb 2024. március 31-ig;
 • a bírálati szempontok:
 1. a pályamunka formai követelményeinek teljesítése;
 2. a felhasznált irodalom mennyisége és minősége;
 3. a lábjegyzeti hivatkozások pontossága;
 4. a pályamunka szakmai színvonala.
 • a bírálóbizottság javaslata alapján a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma legkésőbb 2024. április 19-ig hozza meg döntését.

Nettó díjazás:

I. díj: 150.000 forint;
II. díj: 100.000 forint;
III. díj: 75.000 forint.

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma a beérkezett pályamunkák számától és színvonalától függően további különdíjakat is odaítélhet. A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány a nyertes pályamunkák szerzőivel szerződést köt. Az Alapítvány az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező pályázók díjazását ösztöndíjként, a többi pályázó díjazását pedig megbízási díjként folyósítja.
A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány a pályamunkákat (nyelvi-stilisztikai-formai szerkesztést követően) nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, illetőleg megjelentetheti a kiadványaiban.