Pályázati kiírások 2024.

máj

31.

Pályázati kiírások 2024.

Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Program (KITEP)

A Program részeként olyan kiemelkedő ösztöndíjat, kedvezményes kollégiumi elhelyezést, tutori támogatást, egyéni készség- és képességfejlesztő szolgáltatásokat, valamint kiemelkedő szakmai lehetőségeket nyújt a hallgatók számára, amelyek segítik tehetségük kibontakoztatását, a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását. A Programba jelentkezhet a PTE minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, teljes idejű, alapszakos, mesterszakos vagy osztatlan képzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatója, aki tanulmányait nem szüneteltette két szemeszternél hosszabb időszakra, rendelkezik legalább két lezárt félévvel és az ösztöndíj időtartamára a PTE-vel hallgatói jogviszonyát fenntartja. 

További részletek: https://tehetseg.pte.hu/palyazat/kriszbacher_ildiko_tehetseggondozo_pro…
Pályázati felület: https://kitep.pte.hu/

Pályázási határidő: 2024. június 28.

 
SZINAPSZIS+ Mentorprogram

A Program célja, hogy tehetségsegítő hidat képezzen a középiskola és az egyetem között, a középiskolás tehetségeket a PTE-re vonzza, és korán bekapcsolja az egyetemi tehetséggondozásba. A Programba hallgatómentornak jelentkezhet a PTE minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, teljes idejű, alapszakos, mesterszakos vagy osztatlan képzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatója, aki PTE szakkollégiumi tagsággal rendelkezik, valamint a hallgatómentori tevékenységért járó ösztöndíj időtartamára a PTE-vel alapszakos, mesterszakos vagy osztatlan képzésre vonatkozó hallgatói jogviszonyát és a Szakkollégiumi tagságát fenntartja.

További részletek: https://tehetseg.pte.hu/palyazat/szinapszis_mentorprogram_palyazati_kii…

Pályázási határidő: 2024. június 28.

 
Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP)

A 2024/2025-ös pályázati időszaktól kezdődően a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Új Nemzeti Kiválóság Programja (ÚNKP) Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP) néven fut tovább. A PTE EKÖP Pályázati kiírása és annak mellékletei a PTE EKÖP portálján (https://ekop.pte.hu) valamint a PTE HSZK Tehetséggondozó Iroda aloldalán (https://tehetseg.pte.hu/palyazat/egyetemi_kutatoi_osztondij_program_202…) érhetőek el. 

Pályázási határidő: 2024. június 30.

 
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (NFÖ)

A Kulturális és Innovációs Minisztérium a 2024/25-es tanvére is kiírta a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat. Az ösztöndíj célja a kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére egy tanév időtartamára, a hallgatók tevékenységének pénzbeli elismerése és az elért eredményük fenntartásának támogatása. A Pályázatok kari kiírásai az alábbi linken elérhetőek: https://tehetseg.pte.hu/palyazat/nemzeti_felsooktatasi_osztondij_202420…

Kari kiírás: https://ajk.pte.hu/hu/hirek/nemzeti-felsooktatasi-osztondij-palyazati-k…

Pályázati határidő: 2024. június 28. 10:00