Önálló tanszéket kap a technológiai és energiajog

okt

28.

Önálló tanszéket kap a technológiai és energiajog

A Pécsi Tudományegyetem szenátusának döntése alapján november elsejétől önálló tanszéken, a Technológiai Jogi és Energiajogi Tanszék keretében zajlik e jogterületek oktatása és kutatása a pécsi jogi karon.

Az infokommunikációs jog oktatásának haladó hagyományai vannak Pécsett, az ezzel foglalkozó tárgyak több mint 20 éve a tanrend részét képezik a jogi karon. 

Az oktatási és kutatási tevékenység az elmúlt időszakban a Közigazgatási Jogi Tanszék Informatikai és Kommunikációs Jogi csoportja keretén belül zajlott, amely most önálló tanszékké alakul át. Az elnevezésében a „technológiai jog” azonban a korábbiakhoz képest szélesebb látókört fejez ki.

Lefedi majd az infokommunikációs szektoron kívüli technológiai változásokhoz kapcsolódó jogi témákat is, mint például a biotechnológia okozta kihívások. A témakörök között az energiajog jelentősége is megkérdőjelezhetetlen lesz, ez a jogi terület a mindennapi életünk mellőzhetetlen elemévé vált, az elmúlt évtizedekben bekövetkező koncepcionális változások és az új kihívások (fenntarthatóság, ellátásbiztonság) szabályozása egyre több és szerte ágazóbb problémakörrel szembesíti a jogásztársadalmat.

A tanszék létrehozása világosan kifejezi a jogi kar e témakörök iránti fokozott elköteleződését.

Az új szervezeti egység három főállású munkatárs, dr. Szőke Gergely László adjunktus, mint tanszékvezető, dr. Hohmann Balázs adjunktus és dr. Biró Zsófia tudományos segédmunkatárs mellett támaszkodhat két ösztöndíjas PhD hallgató, dr. Kollár Gergő és dr. Puskás Tamás munkájára, valamint dr. Zámbó Alexandra Erzsébet, a tanszék életébe napi szinten is bekapcsolódó óraadó és számos külső szakértő, többek között dr. Jóri András címzetes egyetemi docens közreműködésére is.