Lezárult a 2018/2019. tanévre elnyert TDK-pályázat

júl

25.

Lezárult a 2018/2019. tanévre elnyert TDK-pályázat

Az NTP-HHTDK-18-0017 számú projekt keretében számos rendezvényt valósított meg a kari TDT, továbbá tanulmánykötet és Expressis Verbis-különszám is megjelenhetett a támogatásból. Az alábbiakban összefoglaljuk a pályázat eredményeit.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett, „A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása” elnevezésű kiíráson sikerrel elnyert pályázatunk címének megfelelően (PTE ÁJK kari diákköri konferencia 2018) elsődleges célja a 2018. október 11–12-én megrendezett Kari (intézményi) Tudományos Diákköri Konferencia megrendezése volt, amely egyúttal a 2019-es XXXIV. OTDK előválogató fordulóját is jelentette. A verseny két napon keresztül, hat tudományterületi blokkban, azokon belül pedig tagozatokban (14 tagozat) folyt, és a kar számos hallgatóját megmozgatta, hiszen az országos konferenciához hasonlóan itt is volt minden pályamunkának hallgatói opponense (összesen 73 fő aktív résztvevő), ezen kívül pedig a hallgatótársak, barátok érdeklődő nézőként, szurkolóként hallgatták meg társaik előadásait. A kari fordulóra a jelentkezéseket június végéig kellett benyújtani. Eredetileg összesen 57 nevezés érkezett be, ám visszalépések miatt az ITDK-n végül 46 dolgozatot mutattak be a hallgatók. Ezek közül a tagozati zsűrik 38 pályamunkát juttattak tovább az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. Az ott elért eredményeinkről külön hírben számoltunk be.

Mind az őszi, mind a tavaszi szemeszterben szerveztünk egy-egy egész délutánt kitöltő TDK orientációs napot. A 2018. november 15-én tartott esemény fő célja a diákkörök bemutatkozása volt, míg tavasszal, az OTDK előtt kevéssel (2019. április 3.) inkább a pályamunkák előadásának gyakorlására, s ezáltal nem csupán a TDK népszerűsítésére, hanem a versenyzők még jobb felkészülésére helyeztük a hangsúlyt. Utóbbi célt szolgálta a Györffy Kinga retorikai tanácsadó, az Add elő magad! c. könyv szerzője által vezetett, kimondottan az OTDK-résztvevők részére hirdetett egész napos prezentációs tréning kurzus is, amelyet szintén tavasszal tartottunk (2019. március 22.).

Két intézménylátogatás is szerepelt a kari TDT programjában, s mindkettőről elmondható, hogy nagy népszerűségnek örvendő eseményekről volt szó, hiszen az utazás illetve a vendéglátó intézmények által adott keretek miatt a korlátozott létszámú jelentkezőt tudunk csak fogadni, és a meghirdetett helyek pillanatok alatt beteltek. Az Alkotmánybíróság meglátogatása egész napot kitöltő kirándulás keretében történt 2019. február 27-én, míg Pécsett a PTE ÁOK Igazságügyi Orvostani Intézetének munkatársai egy délelőtt folyamán két csoport kalauzolására is vállalkoztak (2019. március 26.).

A szakmai rendezvények kínálatában igyekeztünk széles palettát megmutatni a diákkörös illetve a diákköri tevékenység iránt érdeklődő hallgatóknak, olyan, a jogászi hivatás különböző területein működő vendégeket meghívva, akik értékes és érdekes tapasztalatokkal szolgálhatnak, illetve Pro Scientia Aranyérmeseket is vendégül láttunk, akik a tudományos kutatói és oktatói munkával kapcsolatos élményeiket, motivációikat osztották meg a hallgatósággal. Időrendi sorrendben az alábbi programokat szerveztük:

  • 2018. november 21. Ügyvédek egykor és ma címmel előadást tartott, majd kérdésekre is válaszolt dr. Leposa Marianna, a Pécsi Ügyvédi kamara elnöke.
  • 2019. március 11. Az új Be. alkalmazásának kezdeti tapasztalatairól szerveztünk kerekasztal-beszélgetést, amelyen bírói részről dr. Makai Lajos, a Pécsi Ítélőtábla tanácselnöke, ügyészi oldalról dr. Takács István, a Pécsi Járási Ügyészség vezetője, míg ügyvédi (és elméleti) szemszögből dr. Herke Csongor egyetemi tanár, ügyvéd vettek részt.
  • 2019. április 2. A Jogász Napok idejére időzített közúti helyszínelés-szimuláció, amely a Pécsi Városi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály munkatársainak közreműködésével valósulhatott meg, talán a legsikeresebb volt az összes szakmai program közül, rengeteg hallgatói érdeklődőt vonzott.
  • 2019. április 24-én egy ünnepélyesebb ülés és azt követő fogadás keretében tartottuk meg az OTDK értékelését és a Pro Scientia Aranyérmes fórumot, amelyen öt Pro Scientia Aranyéremmel kitüntetett egykori hallgatónk vett részt. Ez egyúttal a pályázati projekt programsorozatának záró eseménye is volt.

Szintén a projekt részeként készült el 2019 tavaszán az Expressis Verbis hallgatói magazin különszáma, amelyben az egyes fent felsorolt rendezvényekről, továbbá az OTDK-ról részletes, fotókkal illusztrált cikkeket, élménybeszámolókat, interjúkat is lehet olvasni. Az újság példányait a kar folyosóin, a HÖT Pluszon, illetve a kari TDT titkárnál is kereshetik az érdeklődők. 2019 májusában jelent meg Balogh Ágnes és Korsósné Delacasse Krisztina szerkesztésében a Műhelymunkák c. tanulmánykötet is, amelyben az ITDK-n első helyet elért, továbbá a zsűrik által javasolt hallgatóknak adtunk publikációs lehetőséget 1-1 szerzői ív terjedelemben.

TDK logók