Kutatók Éjszakája a pécsi jogi karon

nov

17.

Kutatók Éjszakája a pécsi jogi karon

Az Európai Bizottság a világjárvány miatt úgy döntött, hogy 2020-ban a Kutatók Éjszakáját a megszokott szeptember végi időpont helyett egész Európában november 27-28-án rendezik meg. A Pécsi Tudományegyetem, így az Állam- és Jogtudományi Kar is november 27-én pénteken az online térben csatlakozik az országos rendezvénysorozathoz.
A pécsi jogi kar idén is az aktuális kutatásaiba enged bepillantást. A Büntetőjogi Tanszék napjaink bűnelkövetési szokásait járja körbe. A terrorizmus kérdését két előadás, két különféle oldalról mutatja be. Szó lesz a gyermekek szerepéről a terrorizmusban, valamint az internetes felületen elkövetett terrorcselekményekről. A tanszék vezetőjének előadása pedig egy igazán aktuális témát feszeget. Most már egyértelműen kijelenthető, hogy a koronavírus-járvány gazdasági válságot okoz, ami együtt jár a bűnözési statisztikák növekedésével. Mit jelent ez a hétköznapokra nézve? Erre kapunk választ az előadás során.

Évről évre újdonságokkal is készülünk. Oktatóink folyamatosan próbálnak ki és vezetnek be új tanítási módszereket. Ilyen interaktív témafeldolgozó módszer a „virtuális szcenárió”, amelynek érdekessége, hogy a résztvevők egy elképzelt történet főhősének bőrébe bújhatnak és így tapasztalhatnak meg konkrét döntési helyzeteket. Ezzel a játékos módszerrel – egy bíró „élettörténetén” keresztül – ismerhetjük meg a XIX. század végének Magyarországán a bírói függetlenség szabályait, garanciáit. 

A Közigazgatási Jogi Tanszék és annak Információs és Kommunikációs Jogi Csoportja minden évben nagyon izgalmas programokat szervez a Kutatók Éjszakájára a robotika, a mesterséges intelligencia, az információk és az adatok kezelésének és védelmének témájában. Az idén egy közös beszélgetésre hívják a résztvevőket neves szakemberek a mesterséges intelligencia bírósági és hatósági alkalmazásáról. Vajon lesz olyan, hogy robotbíró dönt egy-egy ügyben? Tud igazságos döntést hozni a mesterséges intelligencia? Az idén sem maradhat el az adatvédelem témája. Kiderül, hogy hogyan adják-veszik az adatainkat, vagy honnan tudja a Facebook vagy a Google, hogy mire vagyunk kíváncsiak? Mit kezdhet ezzel a jog? 
Minden évben nagy sikernek örvend az Óriás Nándor Szakkollégium előadása. Sikerének titka, hogy jól ismert filmeket, sorozatokat vesz górcső alá:jogi szempontból vizsgálja a szereplők viselkedését, a történet eseményeit. Szakkollégistáink idén a The Witcher című sorozat (könyv és videójáték) eseményeit elemzik.

Programok az ÁJK-n

 


Programok részletesen:

Gyerek terroristák jelensége napjainkban

Előadó: Dr. Nagy Melánia, tanársegéd, Büntetőjogi Tanszék
16:00- Microsoft Teams – LINK

A gyermekek szerepvállalása a fegyveres konfliktusokban ismét egyre nagyobb nagyságrendet ölt. Láthattunk erre példát a történelem különböző korszakaiban, azonban ez a tendencia napjainkban is egyre jellemzőbb. A különböző terrorszervezetek kiaknázzák a kiskorúakban rejlő előnyöket a merényletek végrehajtása során. Kérdésként merülhet fel, hogy miért csatlakozik egy fiatalkorú különböző szélsőséges mozgalomhoz? Hogyan lehet fellépni e terroristákkal szemben? Milyen szerepekben hatékonyabbak a gyerekek? Az előadás során a jelenség bemutatása mellett a fenti kérdések megválaszolására törekszik az előadó.


Robotbíró? Elektronikus közszolga? - A mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségei a bírósági és hatósági jogalkalmazás során

Kerekasztal beszélgetés résztvevői: Dr. habil. Fábián Adrián PhD, Dr. Gyuranecz Franciska LL.M., Dr. Hohmann Balázs, Dr. Krausz Bernadett, Dr. Papp Dorottya
17:00- Microsoft Teams – LINK

A program keretében az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN) által szervezett THEMIS verseny elődöntőjén nyertes hazai bírósági csapat tagjai adnak majd elő a mesterséges intelligencia bírósági alkalmazásának lehetőségeiről. Ezt az előadást kiegészíti a hatósági eljárásban való alkalmazhatóság lehetőségeivel foglalkozó előadás és az ezekhez kapcsolódó interaktív beszélgetés, amelyben a közönség segítségével keresünk a felmerülő kérdésekre, problémákra társadalmilag is elfogadható válaszokat.


Big Data és az algoritmusok hatalma – mit tehet a jog?

Előadó: Dr. Szőke Gergely László, tanszékvezető adjunktus, Közigazgatási Jogi Tanszék, Információs és Kommunikációs Jogi Csoport
18:00- Microsoft Teams – LINK

Dr. Szőke Gergely előadása a társadalom figyelmét egyre inkább magára vonó Big Data jelenségről és az ezekhez kapcsolódó algoritmusok működéséről, jogi megítéléséről szól. Hogyan keletkezik a korábbinál nagyságrendekkel több adat, és miért mondják, hogy az „adat az új olaj”? Hogyan hasznosíthatók a nagy adathalmazok, és kik profitálhatnak belőle?
A jelenség máshonnan közelítve: Honnan tudja a Facebook vagy a Google, hogy milyen hirdetéseket szeretnék látni? Hogy mire gondolok pontosan egy keresés indításakor? Hogy melyik ismerősöm melyik posztjára vagyok kíváncsi? És ha tudja, biztosan jól tudja? És mit tehetek, ha rosszul tudja, vagy egyszerűen csak nem szeretném, hogy folyton elemezzenek? E kérdésekre keresi a választ az előadás…


A Witcher – Jogász Szemmel

Előadó: Óriás Nándor Szakkollégium hallgatói
19:00 - Microsoft Teams - LINK

A The Witcher című filmsorozat – akárcsak az alapjául szolgáló könyvek és videojátékok –egy izgalmas, konfliktusokkal, varázslattal és kalandokkal tarkított világot tár elénk. De ennek a fantáziavilágnak is vannak jogi aspektusai. Elkövetnek-e jogsértéseket a Witcherek tevékenységük során? Betartották a humanitárius nemzetközi jog szabályait a soddeni csatában? Mit mondhatunk a Witcher világáról, ha azt a tradicionális jog szemüvegén át vizsgáljuk? Az előadók ilyen és hasonló kérdéseket feszegetnek majd. Az előadások után a közönség is lehetőséget kap, hogy kérdéseket tegyen fel, vagy megossza gondolatait a témakörben.


A koronavírus által generált gazdasági válság lehetséges hatásai a bűnözésre

Előadó: Prof. Dr. Gál István László, tanszékvezető egyetemi tanár, Büntetőjogi Tanszék
20:00 - Microsoft Teams - LINK

Egyetértenek abban a közgazdászok, hogy a kínai Vuhanból 2019 végén induló világjárvány, amelyet a COVID-19 vírus, közismertebb nevén a koronavírus okozott, komoly gazdasági válságot fog generálni 2020-ban, de a hatásai a következő években is érezhetők lesznek. Egyes vélemények szerint a gazdasági válságon hamar át fog lendülni a világgazdaság, de a többség ma már egy kisebb-nagyobb, legalább egy ideig elhúzódó válságra számít. Az elmúlt kétszáz év tapasztalatai alapján minden gazdasági világválság után 4-6 hónappal a bűnözési statisztika minden esetben növekedést mutat, és ez utána évekig tart. Ha erre időben fel tudunk készülni, akkor megfelelő ellenintézkedésekkel a káros hatások tompíthatók, illetve optimális esetben akár minimalizálhatók is lesznek.


Terroristák az Interneten

Előadó: Dr. habil. Nagy Zoltán PhD, egyetemi docens, Büntetőjogi Tanszék
21:00 - Microsoft Teams – LINK később

A terrorizmus nem csak a valós térben jelent veszélyt az állambiztonságra, egyes közösségekre vagy a magánszemélyekre. A terroristák élnek – visszaélnek – azon technikai, technológiai lehetőségekkel, amielyek bármely felhasználó számára elérhetők. Tájékoztatást közölhetnek létezésükről, harcaikról, propagandatevékenységük tartalomközlésben jelenik meg, sokszor manipulatív módon vagy mélyen vallásos tartalommal. E megjelenések célja egyben tagtoborzás is, illetve azon személyek tudatának átformálása, akik jellemzően perifériára kerültek.
Az internet támadó cselekmények végrehajtására is alkalmas felület lehet, így terheléses támadások, kémtevékenységek, weboldalak felülírása és egyéb más lehetőségek jelentenek veszélyt. Az előadás a terroristák tartalomközléseit, támadó cselekményeit kívánja bemutatni.


„Becsületbeli ügy” – virtuális kaland a XIX. században
Előadó/játékvezető: Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina, adjunktus, Jogtörténeti Tanszék
22:00 - Microsoft Teams - LINK

Az interaktív program a XIX. század végének Magyarországára kalauzolja a résztvevőket, akik egy ún. „virtuális szcenárió” segítségével (ezáltal egy új tanítási módszerbe is bepillantva) ismerkedhetnek meg a bírói pálya akkori feltételrendszerével, a bírói függetlenség garanciáival, a bírák felelősségre vonásának néhány lényeges szabályával.
A játékos foglalkozáson a főszereplők valójában a résztvevők, akik egy elképzelt történetbe ágyazva, egy nagypolgári családból származó ifjú bőrébe bújva tapasztalhatják meg a bíróvá válás folyamatát és mindennapos nehézségeit. Az előadó a bevezetőt követően facilitátorként, "játékvezetőként" működve segíti a résztvevőket, akik a képzeletbeli történetben előre haladva újabb és újabb döntésekre kényszerülnek. Vajon összhangban vannak-e lépéseik a korabeli jogszabályok rendelkezéseivel, megfelel-e magatartásuk annak, amit a bírótól a társadalom elvár(t)? Mindez kiderül a játék közben: hiszen ha a jó döntéseket hozzák meg, a történet eljut a boldog végkifejletig, ám ha letérnek az ideális pályáról, a következmény akár az általuk megtestesített szereplő végső bukása is lehet.

Nos, kezdhetjük?

Tisztes polgári családból származó ifjú vagy. Világéletedben a nagypolgári lét vett körül, az ennek megfelelő életmódot mindig is élvezted. Szereted a lovaglást, a lóversenyt, a vadászatot és szívesen jársz társaságba, tagja vagy több városi egyletnek, lapnak és persze a kaszinónak. Édesapád többségi tulajdonosa és vezetője egy részvénytársasági formában működő gyárnak, amely a korábbi családi vállalkozásból nőtte ki magát. Jogi végzettséggel rendelkezel, jelenleg te is igazgatósági tag vagy a családi cégben, ám az a terved, hogy a bírói pályán boldogulsz és próbálsz még feljebb emelkedni.
Azonban van némi bökkenő…