Különleges oktatási program nemzetközi kapcsolatokkal

nov

19.

Különleges oktatási program nemzetközi kapcsolatokkal

A Freedom, Security and Justice – Crossing Borders elnevezésű projekt négy európai egyetem jogi karának együttműködéseként valósul meg (INHolland University, London South Bank University, University of Ulster, Pécsi Tudományegyetem). A program célja, hogy ezen egyetemek hallgatói az EU bel- és igazságügyi politikájának egyes, összefüggő elemeit egy előkészítő szeminárium és egy egyhetes intenzív program keretében interaktív módon, nemzetközi környezetben tanulmányozzák. A programban minden egyetemről öt hallgató vehet részt, a program munkanyelve az angol.

A program két elemből áll: a felkészítés célját is szolgáló kurzus, amely a PTE ÁJK jogászképzési tanrendjének része, az idegen nyelvű differenciált tantárgyi modul egyik eleme (AJDINO2301 Citizenship and Combating Crime in the EU). (Azon hallgatók is jelentkezhetnek ugyanakkor, akik már teljesítették e differenciált kurzust a korábbiakban.)

Az egyhetes intenzív program pedig 2020. március 23-27. között zajlik Pécsett. A programot teljesítő hallgatók erről oklevelet kapnak, a szeminárium teljesítéséért pedig értelemszerűen 6 kredit jár.

A program során a hallgatók csoportmunkával teljesítenek feladatokat, az előadásokat a résztvevő egyetemek oktatói és meghívott vendégelőadók tartják. A személyek szabad mozgása, a menekültügy és a migrációs politika, a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni uniós fellépés, a titkos információgyűjtés és az alapvető jogok összefüggő témaköreit feldolgozva a hallgatók mély ismereteket szerezhetnek, és jó alkalmuk nyílik kipróbálni, hogy miként tudnak nemzetközi összetételű csoportokban dolgozni. A programot társasági rendezvények is színesítik.

A jelentkező hallgatók közül egy elbeszélgetést követően választjuk ki a résztvevőket. Jelentkezni lehet 2020. január 10-ig Mohay Ágostonnál személyesen vagy a mohay.agoston@ajk.pte.hu email címen, a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével.

Jelentkezési lap >>