Kozma Sándor emlékpályázat 2020

okt

17.

Kozma Sándor emlékpályázat 2020

Magyarország legfőbb ügyésze Kozma Sándor emlékére tudományos pályázatot hirdet tanulmány készítésére. A pályázaton részt vehet az ügyészi szervezet minden, tudományos fokozattal nem rendelkező tagja, valamint az ügyészi munka iránt érdeklődő joghallgató.

A pályázatokat általános, ifjúsági és joghallgatói tagozaton lehet benyújtani az alábbiak szerint:

az általános tagozatra minden ügyész, illetve más, a továbbiakban nem említett ügyészségi alkalmazott;
az ifjúsági tagozatra ügyészségi fogalmazó és alügyész;
a joghallgatói tagozatra egyetemi osztatlan képzésben jogi tanulmányt folytató
hallgatói jogviszonyban álló – egyetemi hallgató.
Pályázni kizárólag olyan dolgozattal lehet, amelyet e pályázat beküldési határidejét megelőzően nem nyújtottak be más tudományos pályázatra, illetve szakdolgozatként, évfolyamdolgozatként vagy más hasonló, a pályázó képzéséhez, illetve munkavégzéséhez közvetlenül kapcsolódó célból (ide értve a munkaidőben, munkaköri feladatként készült tanulmányt is), továbbá közzététel, megjelentetés céljából.

Valamennyi tagozaton – külön a büntetőjogi, külön a közjogi témákban – egységesen:

  • 1-1 első díj 300.000 – 300.000 Ft,
  • 1-1 második díj 200.000 – 200.000 Ft,
  • 1-1 harmadik díj 150.000 – 150.000 Ft

adható ki.

A kiemelkedő pályamunkák szerzői ezen túlmenően külön díjakkal és elismerésekkel is jutalmazhatók.

Pályázatokat kizárólag postai úton fogadunk a Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya címére (1372 Budapest, Pf. 438).

Postára adási határidő: 2020. március 1.

Részletes kiírás >>