„A JÖVŐ JOGÁSZAIÉRT” - BESZÉLGETÉS DR. SZABÓ NÓRÁVAL, A DR. HAMAR ÜGYVÉDI IRODA KÉPVISELETÉBEN

ápr

09.

„A JÖVŐ JOGÁSZAIÉRT” - BESZÉLGETÉS DR. SZABÓ NÓRÁVAL, A DR. HAMAR ÜGYVÉDI IRODA KÉPVISELETÉBEN

„A JÖVŐ JOGÁSZAIÉRT”
BESZÉLGETÉS DR. SZABÓ NÓRÁVAL, A DR. HAMAR ÜGYVÉDI IRODA KÉPVISELETÉBEN

 

A Dr. Hamar Ügyvédi Iroda támogatásával 2023-ban első alkalommal meghirdetett, „A Jövő Jogászaiért” tanulmányi és szociális ösztöndíj átadására került sor a Pécsi Állam- és Jogtudományi Kar 2023. november 28-i Kari Tanácsán. Az ösztöndíj célja, hogy egy fő elsőéves és egy fő felsőbb éves, a jogászi szakma iránt elkötelezett hallgatót díjazzon.  A díjazottakat Dr. Mohay Ágoston dékánhelyettes mutatta be. Az Ügyvédi Iroda képviseletében Dr. Szabó Nóra LL.M. ügyvéd adta át a fejenként ötszázezer forintos - a tanév során két részletben folyósított - ösztöndíjat, amelyet az első kategóriában Todor Viktória jogász szakos hallgató, a második kategóriában pedig Molnár Dávid jogász szakos hallgató nyert el.

Az ösztöndíj apropóján beszélgettünk Dr. Szabó Nórával a Dr. Hamar Ügyvédi Iroda kezdeményezéséről, a frissen végzett, vagy még hallgatói jogviszonyban álló jogászok lehetőségeiről, valamint az ügyvédi irodák elvárásairól. Az interjú előzménye egy személyes találkozás és kerekasztal beszélgetés volt 2024. március 7-én, ahol részt vettek Dr. Szabó Nóra mellett Dr. Fábián Adrián dékán, Dr. Zámbó Alexandra dékáni hivatalvezető, Horváth Zsombor HÖT elnök, valamint az ösztöndíj két nyertese.

Kérem, mutassa be az ügyvédi irodát!

A Dr. Hamar Ügyvédi Iroda pont múlt évben ünnepelte a fennállásának 10. születésnapját és gyakorlatilag a gazdasági jognak minden területével foglalkozunk. Az Iroda alapítása óta kiemelt figyelmet fordít arra, hogy Ügyfeleinek magas szintű társasági jogi, gazdasági- illetve pénzügyi jogi és klasszikus polgári jogi támogatást nyújtson. A XXI. századi jogászi szemléletmódnak megfelelően, hisszük, hogy a mai világban a minőségi jogi munka akként valósítható meg, ha egy ügyvédi iroda nem arra törekszik, hogy valamennyi jogterületen, egy általános színvonalon szolgálja ki Ügyfeleit, hanem bizonyos jogi részterületekre helyezve a hangsúlyt alakítja ki az iroda profilját, ugyanis a specifikált tudás teszi lehetővé a magas színvonalú munkavégzést. Ezzel összhangban Irodánk tevékenységének részét nem képezi sem a büntetőjogi, sem családjogi tanácsadás vagy peres képviselet, így kiemelt fókuszt tudunk helyezni a gazdasági-, illetve a társasági jog mélyebb összefüggéseire. Szilárd meggyőződésünk, hogy a jogi munka az okiratok aláírásával nem ér véget, ugyanis Ügyfeleink alapvető igénye, hogy az Iroda az adott tranzakció során teljes jogi támogató és kontroll funkciót tudjon ellátni, amelyre az Iroda fokozott figyelmet szentel. Hála az égnek egyre inkább növekszünk, most nagyjából 35 fő a létszám, de folyamatosan bővülünk és keressük a tehetséges új kollégákat, amely elősegítette az ösztöndíjprogramra vonatkozó ötlet létrejöttét.

Ez az ösztöndíjprogram kinek az ötlete volt, hogyan merült fel? Illetve miért pont a pécsi jogi kar lett ennek a kedvezményezettje?

A Dr. Hamar Ügyvédi Iroda nagyon elkötelezett a társadalmi szerepvállalás tekintetében, ezért érdemes a honlapon is böngészni, hogy milyen karitatív célú támogatásokkal dolgozunk jelenleg és milyenekkel bővülünk konstans módon.

A PTE ÁJK támogatása abból fakad, hogy bár nem kizárólag a pécsi jogi kart támogatja az Ügyvédi Iroda, azonban az Irodán belül több PTE ÁJK alumni is található. Ettől függetlenül „A Jövő Jogászaiért” Ösztöndíj általánosságban az ifjúságot, a tehetséges, rászorult helyzetben lévő fiatalokat hivatott támogatni, hogy a jogász szakmának az elitjét tudjuk segíteni kinevelni.

Említette, hogy az ügyvédi iroda folyamatosan bővül, ha jól sejtem ügyvédjelölteket keresnek elsősorban és nem úgymond már „kész” ügyvédeket. A kinevelésükben is ilyen szinten részt vállalnak?

Ez mindig az aktuális helyzettől függ, azonban per pillanat abszolút piaci igényt látunk az ügyvédjelöltek foglalkoztatására. Látszólag a tendencia is azt mutatja, hogy ténylegesen ki kell nevelni a szakmán belül a kollégákat. Mi a mentorálásban hiszünk, mintsem abban, hogy önmagára hagyjunk egy pályakezdő jogászt.

Az ügyvédi irodának az állásinterjúja során mik azok a kvalitások, amelyeket mindenképpen elvárnak egy pályakezdő, egyetemről kikerült joghallgatótól? Mik azok a pontok, amelyek kardinálisak egy ilyen felvételi során?

Én úgy gondolom, hogy amikor pályakezdő jogászként megyünk akármilyen állásinterjúra – ugyanúgy igaz ez a Dr. Hamar Ügyvédi Irodára is – mindenképpen nézzük meg, hogy hova megyünk, nézzünk utána a honlapon (a mai világban már minden ügyvédi iroda rendelkezik honlappal), milyen szakterületekkel foglalkozó helyen szeretnénk elhelyezkedni.

Például a mi Ügyvédi Irodánk egyáltalán nem foglalkozik sem büntetőjoggal, sem peres eljárásokkal, ezért kellemetlenül jöhet ki az, amikor az álláskereső ügyvédjelölt azt mondja az interjún, hogy alig várja, hogy büntetőjogi pályán helyezkedjen el. Ebből világgossá válik egy másodperc alatt, hogy nem nézett utána egyáltalán annak, hogy hova jön állásinterjúra és nyilván nem ez lenne a cél. Ezért olyan kvalitásokat keresünk, amelyek között mindenképpen ott van az elhivatottság, így esetünkben a gazdasági jog iránt.

A jogászi gondolkodásmódot én úgy gondolom, hogy egy szorgalmas, tehetséges joghallgató már az egyetemi évek alatt elsajátítja, nyilván ezt szeretnénk viszontlátni az állásinterjú alkalmával is. Ezenkívül alapvetően értékeljük a lelkesedést, ambíciót és megfelelő motiváltságot.
 

Ha jól tudom, ez nemcsak egy ösztöndíj, hanem ennek van egy utóélete, kapnak másfajta plusz dolgokat az ösztöndíjat elnyert hallgatók. Erről kicsit tudna mesélni?

Azért is neveztük el „A Jövő Jogászaiért” Ösztöndíjnak, mert reményeink szerint majd több ügyvédi iroda vagy egyéb támogatók az üzleti szférából vagy akár magánszemélyként csatlakoznak ehhez a nagyon jó célhoz, ahol, ha ténylegesen a motiváltságot, a tehetséget és ezenkívül a rászorultságot is igazoló tényező merül fel, akkor tudjuk támogatni a pályázati kritériumoknak megfelelő hallgatókat.

Mivel az ifjúságot szeretnénk támogatni, ezért ez egy tehetséggondozást is magában rejt. Jelenleg például a két nyertesnek szeretnénk nyáron lehetőséget biztosítani, hogy egy-egy próbanapra vagy gyakorlatra eljöjjenek az Ügyvédi Irodába, ahol betekintést nyerhetnek a mindennapjainkba.

A jelenlegi hallgatóinknak, a még egyetemista, de már jogásznövendék hallgatóknak tudna üzenni akár a pályával, akár az egyetemmel kapcsolatban?

Mindig emlékezni kell arra, hogy honnan jöttünk és a szakma iránti szeretetet ne hagyják, hogy elcsorbuljon a megmérettetések idején, és kellő lendülettel, motiváltsággal induljunk el ebben a szakmában, mert tele lesz kihívásokkal és ezeket nem szabad, hogy hagyjuk, hogy eltántorítsanak minket, hanem szépen venni kell az akadályokat. Bátraké a szerencse!

Nagyon sok hallgatóban merül fel akár pályaválasztás előtt, akár itt az egyetemen az a gondolat, hogy pécsi diplomával el tud-e helyezkedni akár egy nagyobb irodánál, Budapesten, mint amilyen a Dr. Hamar Ügyvédi Iroda is?

Szerintem ez teljesen egyértelmű, a pécsi egyetemnek nagyon jó híre van. Nagyon szépen szerepel az adott rangsorokon hasonló egyetemek között és szerintem tárt karokkal várják a pécsi hallgatókat is az ügyvédi irodák, mind a kisebb, úgymond „butik” ügyvédi irodák Budapesten, mind a nagyobb nemzetközi irodák. A pécsi jogi diplomával nagyon büszkén állhat ki egy pályakezdő jogász.

Akár gyakornokként az egyetemi éveik alatt?

Én úgy gondolom, hogy ennek sincsen akadálya. Nyilván adott ilyenkor az a kérdés, hogy kinek milyen lehetősége van, mert például hogyha egy pécsi hallgató Budapesten szeretné tölteni a gyakorlati idejét, akkor értelemszerűen a földrajzi távolság okán ezt meg kell oldani valamilyen úton-módon.

A Dr. Hamar Ügyvédi Iroda támogatásával 2024. őszén ismét kiírásra kerül majd „A Jövő Jogászaiért” tanulmányi és szociális ösztöndíj, mindenkit bátorítunk, hogy figyelje a Kar honlapján a pályázati kiírásokat és bátran éljen ezzel a kiváló lehetőséggel!