Felhívás a felsőoktatási intézmények 2019. évi Szép magyar beszéd versenyére

feb

20.

Felhívás a felsőoktatási intézmények 2019. évi Szép magyar beszéd versenyére

A Kazinczy–díj Alapítványi Bizottság, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ esztergomi képzési helyszínén meghirdeti a 2018/2019-es tanévre a felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét.

A pedagógia, azaz az „embernevelés” fogalmát kiszélesítve várjuk a jogtudományi karok hallgatóit is, akiknek a mindennapi munkájában a retorikai elemek biztos használatának szintén nagy a jelentősége.

Az országos döntőn a hazai és a határainkon túli pedagógusképző felsőoktatási intézmények és a jogtudományi karok azon hallgatói vehetnek részt, akik a helyi versenyeken a legjobbaknak bizonyultak.

A versenyfeladat: Egy szabadon választott és egy kötelező szöveg értő és értető (de nem színészi) élőszóbeli bemutatása, felolvasása; elsősorban a 20-21. századi, esetleg a 19. századi magyar publicisztika, esszéirodalom vagy a kevéssé párbeszédes széppróza termékeiből.

A szöveg ne haladja meg a három (3) percet; a választott szöveg ne fordítás, hanem eredeti magyar írásmű vagy annak valamely részlete legyen.

A teljesítmény értékelésének főbb szempontjai:

  • a) jó szövegértés és szöveghűség,
  • b) a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése,
  • c) a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás,
  • d) jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelő hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás; a beszédtempó, a hangerő illő alkalmazása; a nonverbális eszközök szövegnek megfelelő, mértéktartó használata.

Az országos döntőt 2019. május 17-én rendezzük meg Esztergomban.

2019. április 18-ig (az erre szolgáló lapon) szíveskedjenek megküldeni a kiválasztott versenyző(k) és a részt vevő tanár(ok) nevét. A jelentkezéseket a következő e-mail címre kérjük megküldeni: esztergom@btk.ppke.hu

Kérjük, hogy a versenyző a választott szövegét – a forrás pontos megjelölésével – 10 példányban hozza magával, s jelentkezésekor adja le a szervezőirodában. A versenyzők teljesítményét szakmailag kompetens zsűri bírálja el.

Az országos döntő legjobb versenyzői (a létszámtól és a verseny színvonalától függően 10-15 fő) Kazinczy– érmet és pénzjutalmat kapnak. Sor kerül különdíjak és könyvjutalmak odaítélésére is.

Felhívás >>
Jelentkezési lap >>