UP Competency LAB hallgatói ösztöndíj

okt

12.

UP Competency LAB hallgatói ösztöndíj

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara pályázatot hirdet UP Competency LAB hallgatói ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj pályázatban az „Interdiszciplináris szakmai készségek fejlesztése - Competency Clinic”  tantárgy teljesítésében, valamint a UP Competency LAB tevékenységében kiemelkedő teljesítményt nyújtó jogász szakos, nappali munkarenden tanulmányokat folytató hallgatók vehetnek részt.

A pályázat benyújtására jogosult:
Az a jogász szakos, nappali munkarendes, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató pályázhat, aki az „Interdiszciplináris szakmai készségek fejlesztése - Competency Clinic” (AJDMNO2501) tantárgyat – a 2023/2024. tanév őszi vagy tavaszi félévében - jeles eredménnyel teljesítette. 

Az ösztöndíj egy főre jutó összege:
Az ösztöndíjra rendelkezésre álló keretösszeg 800.000 Ft. Az ösztöndíjat legfeljebb 10 fő nyerheti el. A nyertes hallgatók azonos összegű ösztöndíjban részesülnek. 10 fő nyertes hallgató esetében ez 80.000 Ft (nyolcvanezer forint) egyszeri juttatást jelent a 2023/2024. tanév tavaszai félévében.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 15 (szerda) 23:59
A határidő jogvesztő, a pályázati eljárásban hiánypótlásra nincs lehetőség!

Kapcsolattartó: Dr. Füzy Tibor, címzetes egyetemi docens (fuzy.tibor@pte.hu)

A részletes feltételek a pályázati felhívásban találhatók.