Ünnepélyes tanévnyitó a pécsi jogi karon

szep

07.

Ünnepélyes tanévnyitó a pécsi jogi karon

2021. szeptember 6-án tartotta ünnepi tanévnyitó tanácsülését a pécsi jogi kar, melynek keretében Prof. Dr. Betlehem József a Pécsi Tudományegyetem általános, stratégiai és kapcsolati rektorhelyettese köszöntötte elsőként a frissen felvételt nyert hallgatókat, kitért a pécsi jogi képzés 100 éves múltjára, valamint arra, hogy hasonlóan nehéz időkben született 1921-ben az a törvény, mely a Pozsonyban alapított magyar királyi Erzsébet Tudományegyetemet Pécsre helyezte.

A kar dékánja, Prof. Dr. Fábián Adrián ünnepi beszédében szólt az első éves hallgatókhoz. Kitért arra, hogy a pécsi jogászképzés programja folyamatosan megújul, de az új ismeretek felé nyitás, a korszerűbb, gyakorlatiasabb, hatékonyabb képzési program sem garancia arra, hogy 5 év alatt minden olyan tudást át tud adni a kar hallgatóinak, amire esetleg szükségük lehet a frissen felvételt nyert gólyák előtt álló akár 50 évben. A jogászi pálya tanulóidőszaka nem ér véget a diplomaszerzéssel, a szilárd alapokat viszont maradéktalanul biztosítani fogja a pécsi képzés. 

„És hogy mi köti össze a múltat a jelennel?
A középkori egyetem mintegy 35 méter hosszú és 10 méter szélességű, egyszintes épület lehetett. Azaz beférne ebbe a terembe. Egy Egyetem nagyságát nem az épületek nagysága mutatja, hanem a falak között született gondolatok nagysága! A gondolatok szellemiséggé állnak össze, és egyedülállóvá teszik az intézményt. A pécsi jogi kar hallgatói, oktatói és szellemisége miatt is őrzi méltó helyét a magyar jogászképzésben!” – Dr. Fábián Adrián, dékán

Ezután az elsőéves hallgatók ünnepélyes eskütételére került sor.

Dr. D. Horváth Vanessza a kar frissen végzett hallgatója fontos gondolatokkal üdvözölte az új jogászhallgatókat. Érzékeltette, hogy 5 évvel ezelőtt Ő is izgatottan vett részt a tanévnyitón, bíztatta a gólyákat, hogy vegyenek részt a hallgatói szervezetekben. Amit sajnált, hogy egyetemista éveiben, a pandémia miatt kimaradt az Erasmus által szervezett külföldi tapasztalat szerzés, ezért felhívta a hallgatók figyelmét arra, hogy Ők semmiképpen se hagyják ki ezeket a remek lehetőségeket.

Az ünnepi tanévnyitó tanácsülésen sor került díjak és elismerés átadására is, valamint elért eredmények bejelentésére is.
A Pécsi Tudományegyetem Állam – és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa – a Dékán előterjesztésére – a Karon 40 éven keresztül végzett magas színvonalú oktató munkájának elismeréseként, jogász nemzedékek polgári jogi orientációjának kialakításáért, a Kar tekintélyének növelésért, valamint a hallgatók tanulmányi munkájának elősegítéséért a „Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis" érdemérem arany fokozatát adományozta dr. Fabó Tibor adjunktusnak.

A Pécsi Tudományegyetem Állam – és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa – a Dékán előterjesztésére – a Kar szociálisan hátrányos helyzetű, de jól tanuló hallgatói részére – közel 30 éven át – nyújtott rendszeres támogatásáért, a végzős hallgatók legjobbikának jutalmazásáért, a Kar tekintélyének növeléséért, valamint a Kar nemzetközi kapcsolatainak elmélyítéséért a „Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis" érdemérem arany fokozatát adományozta a Würth Szereléstechnika Kft. által létrehozott Reinhold és Carmen Würth Alapítványnak.

A Pécsi Tudományegyetem Állam – és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa – a Dékán előterjesztésére – az „Internationalisierung der juristischen Ausbildung im Privatrecht” című program vezetéséért, e program keretében a "Grundlagen des österreichischen Privatrechts című tárgy oktatásáért, a "Gemeinsame Elemente des österreichischen und ungarischen Familienrechts zur Zeit der Doppelmonarchie und innerhalb der EU" című oktatási projekt vezetéséért, valamint öt tanéven át az osztrák-magyar történeti jogösszehasonlító szeminárium tartásáért a „Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis" érdemérem ezüst fokozatát adományozta ao. Univ. Prof. Mag. Dr. Markus Steppan egyetemi tanárnak a Grazi Egyetem oktatójának.

A Pécsi Tudományegyetem Állam – és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa – a Dékán előterjesztésére – az „Internationalisierung der juristischen Ausbildung im Privatrecht I-II” című program képzési tervének a tudományos kidolgozásáért, e program keretében a "Grundlagen des österreichischen Privatrechts” című tárgy oktatásáért, a "Gemeinsame Elemente des österreichischen und ungarischen Familienrechts zur Zeit der Doppelmonarchie und innerhalb der EU" című oktatási projektben a 2016/2017-estanévben végzett tevékenységéért, a „Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis" érdemérem ezüst fokozatát adományozta Assoz. Prof. Mag. Dr. Susanne Kissich professzor asszonynak a Grazi Egyetem oktatójának.

Az Óriás Nándor Szakkollégium alelnökeként végzett áldozatos tevékenységéért, a nemzetközi perbeszédversenyen elért eredményeiért, valamint gazdag publikációs és szerkesztői tevékenységéért rektori elismerő oklevélben részesült a kar volt hallgatója dr. Pozsárkó András Márk.

A kar sikeres együttműködést folytat az iLex Systems Zrt.-vel, amelynek köszönhetően hallgatói kétféléves, szabadon választható kurzus keretében kaphatnak betekintést a mesterséges intelligenciával támogatott jogi szolgáltatások és az iLex által kínált egyéb, infokommunikációs technológiákkal segített jogi informatikai megoldások köréből. Az iLex Sytems Zrt. a kurzusokon részt vevő hallgatók teljesítményét folyamatosan nyomon követi és minden félév végén kitünteti a legjobb eredményekkel rendelkező hallgatókat, értékes tárgynyereményeket is átadva számukra. A 2020/2021. tanév tavaszi félévben tanúsított teljesítménye alapján a leginovatívabb hallgató díját, így az érte járó üvegplakettet és tárgyjutalmat Puskás Tamás érdemelte ki, valamint kiemelkedő munkája alapján Balladik András joghallgató pedig különdíjban részesült. A díjat az iLex System Zrt. vezérigazgatója, dr. Ritter Marianna és a kar dékánja, dr. Fábián Adrián adta át.

A hosszú ideje rendkívül sikeresen működő Würth cégbirodalomhoz tartozó Würth Szereléstechnika Kft. által létrehozott Reinhold és Carmen Würth Alapítvány a cégcsoportra is jellemző társadalmi felelősségvállalás jegyében 1991 óta támogat magyarországi egyetemi-főiskolai hallgatókat.
Az 1994-ben kötött együttműködési megállapodás alapján a kar két szociálisan hátrányos helyzetű, de jól tanuló hallgatója rendszeres tanulmányi ösztöndíjban részesül. A végzős hallgatók közül pedig egyszeri díjjal jutalmazza az Alapítvány azt, aki tanulmányi eredménye alapján a legjobbnak bizonyul. A Würth tanulmányi díjjal elismerő oklevél, tárgyjutalom és 150.000 Ft pénzjutalom jár. A díjat ebben az évben megosztva dr. D. Horváth Vanessza és dr. Sándor Barbara érdemelték ki. A díjat az Alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. habil. Horváth Sándor adta át.

Az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a alkalmából Magyarország köztársasági elnöke, a miniszterelnök előterjesztésére a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést adta át dr. Visegrády Antal Andrásnak a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara professzor emeritusának.

Magyarország köztársasági elnöke dr. Fábián Adrián egyetemi docenst, a kar dékánját 2021. szeptember 1. napjával egyetemi tanárrá nevezte ki.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíj-pályázatának kari nyertesei:
Kappel Gergely, Simon Soma Péter és Puskás Tamás joghallgató;
dr. Békési Gábor, dr. Szíjártó István, dr. Bíró Zsófia és dr. Szívós Alexander doktoranduszok;
dr. Hohmann Balázs doktorvárományos és dr. Tóth Dávid posztdoktor.

A Pécsi Tudományegyetem Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi Ülésén 2021. szeptember 1-én, Kappel Gergely a Kar hallgatója Pro Universitete Juventutis, míg Demeter Attila hallgatónk Egyetemi Sportéletért Díjban részesült.

A 2020/2021-es tanévben oktatóink-kutatóink közül dr. Nagy Melánia doktori Ph.D. fokozatot szerzett.
Dr. Bankó Zoltán egyetemi docens Arany Katedra díjat, míg Szijártó-Szakál Bettina tanulmányi ügyintéző Rektori dicséretet kapott.

"Pro Cura Ingenii" elnevezéssel a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa kitüntetést alapított, amelyet évente karonként két, a tehetséggondozásban kiemelkedő teljesítményt nyújtó oktató kaphat meg. Ebben az évben a díjat a karról dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina és dr. Pál Emese adjunktusok érdemelték ki.

Ez év június 4-én a pécsi jogi kar rendezte a Bűnügyi Oktatók 35. találkozóját. E rendezvényen került sor három nagynevű bűnügyi jogász professor emeritusunk – a 80 éves Tremmel Flórián, a 75 éves Korinek László és a 70 éves Tóth Mihály – professzor urak jubileumi köszöntésére.

Az ünnepélyes tanévnyitó tanácsülést követően az elsőéves hallgatókat orientációs program, az ÁJK BeléPTEtő Gólyatréning című rendezvény várta, melynek keretében nagyon hasznos információkkal, készségfejlesztő tippekkel ismerkedhettek meg a gólyák.