Rangos kitüntetéseket kaptak oktatóink a tanév kezdetén

szep

03.

Rangos kitüntetéseket kaptak oktatóink a tanév kezdetén

2020. szeptember elsején tartotta a Pécsi Tudományegyetem tanévnyitó ünnepségét, valamint ezen a napon ünnepelte városunk Pécs Város Napját is. Az ünnepségek során díjak, elismerések átadására is sor került, karunk oktatói is számos elismerésben részesültek.

 

Pécs Város Napja alkalmából ünnepi közgyűlést tartott Pécs MJV Önkormányzata. A közgyűlés Pro Civitate Díjat adományozott prof. dr. Kiss László alkotmányjogásznak a város közéletében betöltött szerepének, a tudományos életében kiemelkedő, Pécs hírnevét erősítő tevékenységének elismeréseként.

Az Egyetem rektora Arany Katedra Díjat adományozott Dr. Fabó Tibornak, a Polgári Jogi Tanszék adjunktusának kiemelkedő oktató-nevelő munkájáért és a tehetséggondozás területén elért eredményeiért.
A Pécsi Tudományegyetem professzori talárját vehette át Herger Csabáné, a Jogtörténeti Tanszék egyetemi tanára.
Pro Universitate Quinqueecclesiensi kitüntetésben részesült Dr. Kiss László Ferenc, karunk egyetemi tanára.
Pro Universitate Quinqueecclesiensi kitüntetést a rektor javaslatára a Szenátus annak a személynek adományoz, aki jelentős mértékben elősegítette az Egyetem jó hírnevének öregbítését, hazai és külföldi elismertségét, az Egyetem részére jelentős szolgálatot tett, kiemelkedő szerepet töltött be az oktatás, tudományos kutatás fejlesztésében, színvonalának emelésében, továbbá az Egyetem társadalmi kapcsolatainak fejlesztésében.

Gratulálunk kollégáinknak a ragos kitüntetésekhez!