Pályázati lehetőséget hirdet a Kisebbségi Jogvédő Intézet

dec

02.

Pályázati lehetőséget hirdet a Kisebbségi Jogvédő Intézet

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány keretein belül működő Kisebbségi Jogvédő Intézet célja a nemzeti kisebbségek jogi védelmének elméleti és gyakorlati vizsgálata és előmozdítása. Az Intézet ezen céljának megvalósítása érdekében pályázatot hirdet a nemzeti kisebbségek jogi védelmével kapcsolatos tanulmányok írására.

Pályázatot nyújthatnak be:

 • külhoni és magyarországi egyetemi hallgatók (szaktól és képzési formától függetlenül);
 • külhoni és magyarországi PhD hallgatók;
 • fiatal kutatók és fiatal gyakorló jogászok.

Pályázati határidő és a pályázatok benyújtásának módja: 2023. március 15. (szerda), elektronikusan a jogvedo.intezet@kji.hu emailcímre, Microsoft Word (.doc vagy .docx) vagy OpenDocument (.odt) formátumban;
kitöltött pályázati adatlappal és adatkezelési hozzájárulással együtt.

Pályázati adatlap

 

Választható témakörök:

1. 30 éves az ENSZ Kisebbségi Nyilatkozata – a kisebbségi jogok védelme az ENSZ keretein belül
2. 30 éve fogadták el a Nyelvi Kartát – regionális és kisebbségi nyelvek védelme az Európa Tanács keretei között
3. A nemzeti kisebbségek védelmének legújabb fejleményei a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában
4. Nemzeti kisebbségek jogainak védelme a Velencei Bizottság véleményeiben
5. Uniós jogi aktus a nemzeti kisebbségek védelmében? A nemzeti kisebbségek jogvédelmének lehetséges új útjai az Európai Unióban
6. A nemzeti kisebbségek védelmének legújabb fejleményei a luxembourgi Európai Unió Bíróságának gyakorlatában
7. A nemzeti kisebbségi nyelvhasználati jogai a Kárpát-medencében
8. A kettős állampolgárság problematikája jogi megközelítésben
9. Nemzeti kisebbségeket érintő restitúció a Kárpát-medencében
10. A magántulajdon védelmének nemzeti kisebbségeket érintő vonatkozásai a Kárpátmedencében
11. A nemzeti kisebbségek által lakott területek gazdasági diszkriminációjának jogi kérdései a Kárpát-medencében
12. Civil szervezetek szerepe a nemzeti kisebbségek jog- és érdekvédelmében a nemzetközi térben és a területi államokban
13. A Fenntartható Fejlődési Célok emberi jogi dimenziója, különös tekintettel a nemzeti kisebbségek védelmére
14. Emberi jogok és kisebbségi jogok közti viszonyrendszer
15. A nemzeti kisebbségek identitáshoz való joga mint alapvető emberi jog 

Formai követelmények:

 • a pályamunkák terjedelme 30 ezer és 50 ezer leütés között lehet (szóközökkel és lábjegyzetekkel együtt);
 • a pályamunkákat Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel (lábjegyzetek esetén 10-es betűmérettel), sorkizárt formátumban, szimpla sortávval, normál margóbeállítással kérjük elkészíteni;
 • a pályamunkákhoz mellékletek (kép, táblázat, magyarázó ábra stb.) csatolhatóak, melyek a terjedelembe nem számítanak bele;
 • a pályamunkák végén meg kell adni a felhasznált irodalom jegyzékét, mely a terjedelembe nem számít bele;
 • a pályamunkák hivatkozása során javasolt (de nem kötelező) a Iustum Aequum Salutare jogtudományi folyóirat hivatkozási rendszerének követése (elérhető: https://ias.jak.ppke.hu/doc/szerk.pdf)

Bírálati szempontok és határidők:

 • a beérkezett pályamunkákat a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma által felkért háromtagú bírálóbizottság értékeli, legkésőbb 2023. március 31-ig;
 • a bírálati szempontok:
 1. a pályamunka formai követelményeinek teljesítése;
 2. a felhasznált irodalom mennyisége és minősége;
 3. a lábjegyzeti hivatkozások pontossága;
 4. a pályamunka szakmai színvonala.
 • a bírálóbizottság javaslata alapján a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma legkésőbb 2023. április 15-ig hozza meg döntését.

Nettó díjazás:

I. díj: 150.000 forint;
II. díj: 100.000 forint;
III. díj: 75.000 forint.

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma a beérkezett pályamunkák számától és színvonalától függően további különdíjakat is odaítélhet. A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány a nyertes pályamunkák szerzőivel szerződést köt. Az Alapítvány az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező pályázók díjazását ösztöndíjként, a többi pályázó díjazását pedig megbízási díjként folyósítja.
A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány a pályamunkákat (nyelvi-stilisztikai-formai szerkesztést követően) nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, illetőleg megjelentetheti a kiadványaiban.