Megkezdte 100. tanévét a pécsi jogi kar

szep

19.

Megkezdte 100. tanévét a pécsi jogi kar

2023. szeptember 4-én tartotta Ünnepi Tanévnyitó Tanácsülését a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara. Az ünnepség a 100 éves pécsi jogi képzés előtt tisztelgő centenáriumi ünnepségsorozat első rendezvénye volt. Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye püspöke nyitóbeszédében köszöntötte az első évfolyamra felvételt nyert hallgatókat, majd kitért a szeretet, erkölcs és a jog kapcsolatára is. Ezt követően dr. Schepp Zoltán a Pécsi Tudományegyetem gazdálkodási rektorhelyettese köszöntötte az ünneplőket.

 

A kar dékánja, Prof. Dr. Fábián Adrián ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy „A pécsi Jogi Kar múltja nem önmagában fontos, vagy érték, hanem a hagyományaink miatt, amelyekre büszkén támaszkodhatunk, másrészt a múltbeli események, sikerek, vagy éppen az esetleges tévedésekből levont tanulságok segítenek abban, hogy szeretett intézményünk fejlődését elősegíthessük.
A Kar Dékánja az első éves hallgatókhoz intézett beszédében kitért arra, hogy a pécsi jogászképzés programja folyamatosan megújul, de az új ismeretek felé nyitás, a korszerűbb, gyakorlatiasabb, hatékonyabb képzési program sem garancia arra, hogy 5 év alatt minden olyan tudást át tud adni a kar hallgatóinak, amire szükségük lehet a frissen felvételt nyert gólyáknak a jogi pályán előttük álló akár 50 évben. A jogászi pálya tanulóidőszaka nem ér véget a diplomaszerzéssel, a szilárd alapokat viszont maradéktalanul biztosítani fogja a pécsi képzés. 

Ezután az elsőéves hallgatók ünnepélyes eskütételére került sor.

Dr. Sükösd Gergő a kar frissen végzett hallgatója köszöntő beszédében arra buzdította az elsőéves hallgatókat, hogy ragadjanak meg minden lehetőséget, amelyet a Kar kínál. Vegyenek részt a tudományos diákköri műhelyek munkájában, mérettessek meg magukat tanulmányi versenyeken, éljenek a külföldi részképzési lehetőséggel, mert ezek az extrák fogják őket versenyelőnyhöz juttatni az elhelyezkedés során.
Az ünnepi tanévnyitó tanácsülésen sor került díjak és elismerés átadására, valamint elért eredmények bejelentésére is.
A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa – a Dékán előterjesztésére – a Karon több évtizeden keresztül végzett magas színvonalú oktató munkájának elismeréseként, jogász nemzedékek magyar jogtörténeti jogi orientációjának kialakításáért, a Kar tekintélyének növelésért, valamint a hallgatók tanulmányi munkájának elősegítéséért a „Pro Facultate Iuridico-Politica Universitatis Quinqueecclesiensis" érdemérem arany fokozatát adományozta Dr. Béli Gábor egyetemi docensnek.
A Pécsi Tudományegyetem rektora, az Állam- és Jogtudományi Kar javaslata alapján Rektori Elismerő Oklevelet adományozott a Karon nyújtott kiemelkedő tanulmányi teljesítménye mellett végzett sokoldalú és kimagasló közösségi szerepvállalásáért Jávorszki Hunor Bendegúz joghallgatónak, a Karon végzett kiemelkedő közösségszervező munkásságáért és aktív tudományos tevékenységéért dr. Horváth Dominik végzett jogásznak, valamint több szakon is elért kimagasló tanulmányi teljesítményéért, számos szakmai díjjal elismert tudományos munkásságáért és sokoldalú közösségi szerepvállalásáért Dr. Biró Zsófia végzett doktorandának.

A hosszú ideje rendkívül sikeresen működő Würth cégbirodalomhoz tartozó Würth Szereléstechnika Kft. által létrehozott Reinhold és Carmen Würth Alapítvány 1991 óta támogat magyarországi egyetemi-főiskolai hallgatókat. Az 1994-ben kötött együttműködési megállapodás alapján a végzős hallgatók közül azt, aki tanulmányi eredménye alapján a legjobbnak bizonyult, egyszeri díjjal jutalmazza az Alapítvány. A Würth tanulmányi díjjal elismerő oklevél, tárgyjutalom és 150.000 Ft pénzjutalom jár.
A díjat ebben az évben dr. Sükösd Gergő végzett jogász érdemelte ki 5,0 tanulmányi átlaggal.

Az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a alkalmából kimagasló szakmai munkája elismeréseként Magyar Érdemrend parancsnoki kereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült
DR. BRUHÁCS JÁNOS nemzetközi jogász, a Pécsi Tudományegyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem professor emeritusa,
Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át
DR. BALOGH ÁGNES RÓZSA ügyvéd, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Büntetőjogi Tanszékének egyetemi docense, a Pécsi Egyházmegye és a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola jogásza.

A Pécsi Tudományegyetem Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi Ülésén 2023. szeptember 1-én, Dr. Hohmann Balázs a Kar adjunktusa Alma Mater Emlékérem kitüntetést vehetett át, míg dr. Szijártó István doktorandusz hallgatónk Pro Universitate Juventutis Díjban részesült. 
A 2022/23-es tanévben Prof. Dr. Gál István László Arany Katedra díjat, míg Kunné Vecsési Krisztina marketing Rektori dicséretet kapott. 

A centenáriumi rendezvénysorozat szeptember 5-én a „100 éves az Állam- és Jogtudományi Kar” - Ünnepi Konferenciával folytatódott, melynek keretében emléktábla avatásra is sor került a Kar 48-as téri campusán.

Dr. Fábián Adrián a kar dékánja kiemelte, hogy a konferencia nem tudományos jellegű, inkább egy ünneplés, köszöntés. A felkért előadók mindegyike kötődik az ünnephez, vagy azért, mert a 100 év legalább felének szem- és fültanúja volt, vagy azért, mert hasonló történelmi múlttal rendelkező intézményt képvisel.

Szinte minden előadó kiemelte az egyetemek fontosságát és szerepüket a múlt történései kapcsán, ugyanakkor előre is vetítették a tudomány átadásának szükségességét, megkerülhetetlenségét a jövő nemzedékeinek számára. 
A konferencia során megannyi neves professzor és tudományt művelő vagy oktatást szervező, irányító nagy előd neve említésre került. Konklúzióként elmondható, hogy egy egyetem nagyságát a falai között átadott tudás minősége, az oktatók, professzorok elszántsága adja.
A konferencián elhangzott előadások írásos változatai a tervek szerint a kari JURA folyóiratban jelennek majd meg.

Teljes konferencia elérhető itt.

Az előadásokat a kar 100 éves évfordulójára elkészített emléktábla avatása követte, melyen Prof. Dr. Bódis József, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány Kuratóriumának elnöke, valamint Prof. Dr. Fedeles Tamás, oktatási rektorhelyettes, a Centenáriumi Programirányító Bizottság elnöke köszöntötte az ünneplő intézményt.
Az ünnepi beszédek után Dr. Dézsenyi Zsófi, a Kar volt hallgatója lenyűgöző prózai és zenés előadása adott lehetőséget arra, hogy a jelenlevők átérezzék mit is jelent a centenárium szellemisége. 
Végül a Sipos Borház jóvoltából egy könnyed és jóhangulatú borkóstoló zárta a programot.

Szeptember 8-án a Kar korábbi oktatóbal, dolgozóival és hallgatóival ünnepelte a jeles eseményt. A Centenáriumi Alumni Találkozó, előadó vendége dr. Tilesch György nemzetközi hírű mesterséges intelligencia-szakértő, a kar korábbi hallgatója volt.

Bemutatásra került a Kar 100 évét összefoglaló rövid film, melynek alapját az Universitas Televízió archívuma adta. Meghatódottságot és őszinte érzéseket váltott ki a videó, melyben számos professzor szólalt meg és bemutatásra került az oktatás és infrastruktúra fejlődésének története is.

PTE ÁJK 100 rövidfilm

Ahogy a centenáriumi év mottója is tartja, „Múltból a jövő felé”, az ünnepi események sora is ezt az ívet követte. A múlt méltatása után a pénteki programon a jövő rejtélyes szelete, a mesterséges intelligencia került fókuszba. Ezen a napon is méltó helyet kapott a jogászi hivatás mellett a művészet, a zene. A Vox Iustis a Pécsi Törvényszék kórusa dr. Horváth Attila karnagy vezetésével színvonalas koncerttel zárta a délutáni programot.

A teljes műsor megtekinthető itt.

A centenáriumi programok zárásaként hivatalos zárórendezvényre (Official Alumni After Partyra) került sor a Pepitában, ahol a kar volt hallgatói Dr. Haszán Péter és Dr. Kiss Szabolcs gondoskodtak a régi időket idéző emelkedett hangulatról.