Megalakult a Baranyai Megyei Békéltető Testület

jan

23.

Megalakult a Baranyai Megyei Békéltető Testület

2020. január 21-én tartotta alakuló ülését a Baranyai Megyei Békéltető Testület. 
Az újonnan megválasztásra került 11 tagú testület egyike azoknak a megyei és fővárosi kereskedelmi és iparkamarák által működtetett, szakmailag független testületeknek, amelynek hatáskörébe a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.
A békéltető testület feladata ezekben az ügyekben az, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hozzon a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
A fogyasztóvédelemért felelős miniszter döntése alapján a Testület elnöki tisztségét Dr. Bércesi Ferenc, Karunk óraadója viselheti. A Testület tagjává vált Dr. Hohmann Balázs, a Kar Közigazgatási Jogi Tanszékének tanársegédje és Dr. Monori Gábor, a Jogbölcseleti és Társadalmi Tanszék egyetemi adjunktusa. A testület megbízatása három évre, 2022. decemberéig terjed ki.