Kutatók Éjszakája a pécsi jogi karon

szep

10.

Kutatók Éjszakája a pécsi jogi karon

Újra személyesen találkozhatnak az érdeklődők a 2021. szeptember 24-én megrendezésre kerülő Kutatók Éjszakája program keretében a jogi témákat kutató szakemberekkel. A pécsi jogi kar nyolc igazán izgalmas előadással várja a 48-as tér 1. alatti campusán a nagyközönséget 16:00 órától 23:00 óráig. 

A témák között az idén is szerepelnek a közkedvelt infokommunikációs újdonságok, a mesterséges intelligencia jogi kérdéskörei, a sok esetben személyes adatainkat is gyűjtő hatalmas adatbázisok és azok felhasználása.

Kiss László professzor, volt alkotmánybíró, többszáz tudományos közlemény szerzője tart legendásan jó hangulatú, érdekes előadást a jog sajátságos nyelvezeti megoldásairól. Anekdotákkal megtűzdelt előadásából kiderül, hogy hogyan kerülhet egy jegyzőkönyvbe az a mondta például, hogy "Horváth egy alkalommal főbe lőtte magát".

Ismeri Ön a Békéltető Testület szerepét? Ha fogyasztóként sérelem érné, akkor kihez fordulna először? A Kutatók Éjszakáján a Baranya Megyei Békéltető Testület elnöke és tagjai kötetlen beszélgetés keretében mutatják be színes, izgalmas élettörténetekben bővelkedő tevékenységüket.

A jog világát elég férfiasnak tartja mindenki. A pécsi jogi karon oktat egy olyan hölgy, aki lelkesen szeretné ezt a sztereotípiát megdönteni. Előadásában tabudöntögető nőkről lesz szó. Olyan nőkről, akik nem a körülményekre mutogattak, akik, nem hagyták, hogy a félelmük győzzön, és akik elég bátrak voltak ahhoz, hogy szembe szálljanak a világgal is, amikor nem volt más út.

Minden évben hatalmas érdeklődés kíséri az Óriás Nándor Szakkollégium előadásait. Mi a közös a Witcherben, a Star Warsban, a Marvel Univerzumban, a Trónok Harcában és a Harry Potterben? Mindegyik filmet kielemezték már a kar hallgatói, az idei rendezvényen a legérdekesebb jogi vonatkozásokat mutatják be. Milyen jogtörténeti párhuzamok vonhatók a Meglepetés törvénnyel? Miféle nemzetközi szerződés a Sokoviai Egyezmény? Háborús bűnösök-e Luke Skywalker és a lázadók? Bűncselekmény-e az átokszórás? És hogyan kapcsolódik a szellemi tulajdonjog a Vastrónhoz? A válaszok kiderülnek a Kutatók Éjszakáján!

Gyakorló ügyészként a jogtörténetet kutatja László Balázs, a pécsi jogi kar egykori hallgatója. Előadásában az Árpád-kori legendákat, valamint Szent István Intelmeit, mint forrásokat elemezve -mutatja be a különleges kutatómunka eredményeit, azok jogtörténészi értékelését.

Dr. Fenyvesi Csaba legendásan sajátos, humorral átszőtt, ugyanakkor tudományosan precízen szemléltetett előadása zárja a Kutatók Éjszakáját a pécsi jogi karon. A nyomozási tudomány a pandémia válság alatt is teljesítette a funkcióit nem csak hazánkban, a világ egyéb területein is. Rendkívüli azonosítási esetekből szemezget a kutató, tudós professzor.


Programok


 

16:00-16:45
A mesterséges intelligencia jogi felelősségének megalapozása

Dr. habil. Nagy Zoltán PhD

 

A MI programozásáért, a MI az adatgyűjtés forrásainak lehetővé tételéért, mind a MI döntés előkészítéséből származó döntésért csak ember lehet a felelős, aki az ember legjobb tudása, erkölcsi felfogása, érzelme, tapasztalatai, érzékelése, intuíciója, motívumoktól vezérelve, esetlegesen emlékképek hatása alapján - vélelmezetten - objektív racionalitással dönthet és ezáltal a döntés felelőssége is az övé.
A mesterséges intelligencia működése során esetlegesen okozott károkért tárgyi felelősség lehet. A büntetőjogi felelősség megnyugtatóan kizárható.

 

17:00-18:00
Jogunk nyelve, nyelvünk joga

Prof. em. Kiss László

 

Kiss László professor emeritus több évtizedes alkotmánybírói és egyéb szakmai tapasztalat után ebben az előadásában a jogalkalmazók - rendőrök, hatósági ügyintézők, bírók - sajátságos nyelvi megoldásaival foglalkozik, érdekes, a gyakorlatból merített példákat felvonultatva. A jogot "alulnézetben" vizsgálva a hallgatósággal együtt keresi a választ: hogyan eshet csorba a jog nyelvezetén annak alkalmazása során és milyen kirívó esetekkel találkozhatunk a gyakorlati élet során.
Az előadótól megtudhatjuk, hogy kerülhetnek olyan megfogalmazások egy-egy rendőrségi, hatósági jegyzőkönyvbe vagy határozatba, hogy "Felszólításomra futással válaszolt", "Horváth egy alkalommal főbe lőtte magát", "Padon fekve csavargott" vagy "Az elkobzott tárgyak: sótartó, cukortartó, fehér poló, közepén ugró oroszlánt ábrázoló képpel, alatta PUMA felirat".

 

17:00-18:00
Trükkös szerződésektől a határon átnyúló vitáig – Izgalmas esetek a békéltető testületek gyakorlatából

Dr. Bércesi Ferenc, Dr. Hohmann Balázs, Dr. Monori Gábor

 

Kerekasztal-beszélgetésünkben a békéltető testületek, színes, izgalmas élettörténetekben bővelkedő gyakorlatára koncetrálunk. A Baranya Megyei Békéltető Testület elnöke és tagjai kötetlen beszélgetés keretében mutatják be a fogyasztói jogviszonyokhoz kapcsolódó, legfontosabbnak tekinthető hazai alternatív vitarendezési fórumok működését. Pontot tehet egy hosszantartó vitára a testület eljárása? Nyújthat-e megfelelő jogi védelmet az eljárás on-line térben kötött ügyletek esetén, webáruházakban történt vásárlások kapcsán? Jelenthet-e előrelépést egy jogvitában a testület eljáró tanácsa által meghozott ajánlás? A beszélgetés e kérdésekre is válaszokat igyekszik nyújtani. A beszélgetés ezen túl kifejezetten reflektál a tagok saját békéltetési gyakorlatára és a járványügyi helyzetben bevezetett írásbeli eljárások jellemzőire, nehézségeire és sikereire.

 

18:00-19:00
Big Data és az algoritmusok hatalma – mit tehet a jog?

Dr. Szőke Gergely László
 

Dr. Szőke Gergely előadása a társadalom figyelmét egyre inkább magára vonó Big Data jelenségről és az ezekhez kapcsolódó algoritmusok működéséről, jogi megítéléséről szól.
Hogyan keletkezik a korábbinál nagyságrendekkel több adat, és miért mondják, hogy az „adat az új olaj”? Hogyan hasznosíthatók a nagy adathalmazok, és kik profitálhatnak belőle?
A jelenség máshonnan közelítve: Honnan tudja a Facebook vagy a Google, hogy milyen hirdetéseket szeretnék látni? Hogy mire gondolok pontosan egy keresés indításakor? Hogy melyik ismerősöm melyik posztjára vagyok kíváncsi? És ha tudja, biztosan jól tudja? És mit tehetek, ha rosszul tudja, vagy egyszerűen csak nem szeretném, hogy folyton elemezzenek?
E kérdésekre keresi a választ az előadás…
 

18:00-19:00
A nők helyzete a közigazgatásban

Dr. Pál Emese PhD

 

Magamat –a szó legnemesebb értelmében – feministának tartom, ezért szívesen foglalkozom olyan kérdésekkel, amely a nőket akár szociális, akár szakmai szempontból fókuszpontba helyezik. Az előadás során a közigazgatással összefüggésben alapvetően a közszolgálatra és a politikai helyzetre koncentrálok. Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnökének szavait idézném: „A női egyenjogúság egyik legjelentősebb eleme a nők politikai szerepvállalása. Ez ugyanis megmutatja, hogy a nők fontos szerepet játszanak a kormányzásban és a döntéshozatalban. Ezért továbbra is harcolnunk kell.” Ebben a közel hatvan percben olyan nőkről lesz szó, akik nem a körülményekre mutogattak, akik, nem hagyták, hogy a félelmük győzzön, és akik elég bátrak voltak ahhoz, hogy szembe szálljanak a világgal is, amikor nem volt más út. .

 

19:00-20:30
Ikonikus filmek jogász szemmel - Best of

Óriás Nándor Szakkollégium

 

Mi a közös a Witcherben, a Star Warsban, a Marvel Univerzumban, a Trónok Harcában és a Harry Potterben? Többek között az, hogy elsőre egyikről sem a jogszabályok jutnak eszünkbe. De ha mélyebbre ásunk e komplex világokban, akkor mindegyikben találunk olyan kérdéseket, amelyeket a jog szabályoz – vagy szabályoznia kellene. Ha a valós jogot e kitalált univerzumokra vetítjük, érdekes és meglepő következtetésekre juthatunk.
Milyen jogtörténeti párhuzamok vonhatók a Meglepetés törvénnyel? Miféle nemzetközi szerződés a Sokoviai Egyezmény? Háborús bűnösök-e Luke Skywalker és a lázadók? Bűncselekmény-e az átokszórás? És hogyan kapcsolódik a szellemi tulajdonjog a Vastrónhoz? Az Óriás Nándor Szakkollégiumi tagjai többek között ezekre a kérdésekre keresik a választ. Az előadások után a közönség is lehetőséget kap, hogy kérdéseket tegyen fel, vagy megossza gondolatait a témakörben.

 

20:00-21:00
Közjogi kérdések az Árpád-kori legendákban és intelmekben

Dr. László Balázs

 

Az Árpád-kori magyar jog megismerésének legfontosabb forrásai a korabeli oklevelekben fennmaradt jogszabályaink: szokásos megnevezéssel a dekrétumok és a privilégiumok. Ezek, valamint a jogvitákról és egyéb jogügyletekről fennmaradt okleveles források, valamint a gesztairodalom termékei mellett azonban az Árpád-korra vonatkozó különleges forrásokkal is találkozhatunk, ezek: az Árpád-kori legendák, valamint Szent István Intelmei.
A legendák és az intelmek egyfajta korrajzként a korabeli jogrendszerre - különösen a mai fogalmaink szerinti közjogi berendezkedésre - vonatkozóan is számos utalást tartalmaznak. Értékelésük során azonban figyelemmel kell lenni különleges keletkezési körülményeikre, megalkotásuk céljára és műfajukra.
Az előadás e különleges források tartalmába és jogtörténészi értékelésébe nyújt betekintést.

 

21:00-22:00

A kriminalisztika gyöngyszemei

Dr. Fenyvesi Csaba

 

A kriminalisztika a hatékony és szakszerű bűnüldözés tudománya, amelynek nincs olyan részterülete, amely ne szolgálná a bűn elleni harcot, azaz a bűnelkövetők leleplezését és bíróság elé állítását akár a szülőhelyének számító európai kontinensen, akár azon túl. A nyomozási tudomány a pandémia válság alatt is teljesítette a funkcióit nem csak hazánkban, a világ egyéb területein is. Rendkívüli időkben rendkívüli eszközöket alkalmazva. Mivel az előadásomon is bemutatandó kriminalisztikai piramis modellem alapján fő célként mindig az azonosítás lebeg a praktikus tudományág (és alkalmazói) szeme előtt, ezért éppen e körben mutatok be bizonyító példákat, friss kutatási eredményeket (a Kutatások Éjszakáján). Úgy is fogalmazhatok, hogy rendkívüli azonosítási eseteket, kriminalisztikai gyöngyszemeket sorakoztatok fel. Például: gondolta, hogy hangból lehetséges arcképalkotás, DNS-ből hangazonosítás vagy arckép formálás, új állatfaj azonosítás hanggal, mesterséges intelligenciával arcfelismerés? Hogy a Seuso kincseket lehet kriminalisztikai módszertannal vizsgálni és a gépjárműipartól sem áll távol a szagazonosítás? Végül felmutatom a Stradivari hangszerek titkát. Ki gondolná, hogy a kriminalisztika ebben is segített? Ráadásul egy magyar ember, egy vérbeli tudós kutató a megfejtő.

 

A Kutatók Éjszakáján alkalmazandó járványügyi szabályok

A rendezvényen orrot és szájat elfedő maszk használata kötelező, csakúgy, mint a védettségi igazolvány felmutatása minden résztvevő esetében, kivéve a 18 év alattiakat, akik védettségüket igazoló felnőtt kíséretében tudnak részt venni.

Kérjük használják a kihelyezett kézfertőtlenítőket és ügyeljenek a megfelelő védőtávolság betartására!