Kozma Sándor emlékpályázat 2024

okt

09.

Kozma Sándor emlékpályázat 2024

Magyarország legfőbb ügyésze Kozma Sándor emlékére tudományos pályázatot hirdet tanulmány készítésére.
A pályázaton részt vehet az ügyészi szervezet minden, tudományos fokozattal nem rendelkező tagja, valamint az ügyészi munka iránt érdeklődő joghallgató és fiatal jogász. A pályázaton részt vehet az ügyészi szervezet minden, tudományos fokozattal nem rendelkező tagja, valamint az ügyészi munka iránt érdeklődő joghallgató és fiatal jogász. A pályázatokat általános és joghallgatói tagozaton lehet benyújtani az alábbiak szerint:
          – az általános tagozatra ügyész, alügyész, ügyészségi fogalmazó, más ügyészségi alkalmazott, illetve jogi szakvizsgával nem rendelkező 30 év alatti diplomás jogász;
          – a joghallgatói tagozatra egyetemi osztatlan képzésben jogi tanulmányt folytató
          – hallgatói jogviszonyban álló – egyetemi hallgató.

Pályadíjak

Valamennyi tagozaton – külön a büntetőjogi, külön a közjogi témákban – egységesen:
           1-1 első díj 400.000 – 400.000 Ft,
           1-1 második díj 300.000 – 300.000 Ft,
           1-1 harmadik díj 200.000 – 200.000 Ft adható ki.
A kiemelkedő pályamunkák szerzői ezen túlmenően külön díjakkal és elismerésekkel is jutalmazhatók.

Pályázatokat kizárólag postai úton fogadunk a Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya címére (1372 Budapest, Pf. 438).

Postára adási határidő: 2024. március 1.

Pályázati kiírás