Kozma Sándor emlékpályázat 2023

okt

17.

Kozma Sándor emlékpályázat 2023

Magyarország legfőbb ügyésze Kozma Sándor emlékére tudományos pályázatot hirdet tanulmány készítésére.
A pályázaton részt vehet az ügyészi szervezet minden, tudományos fokozattal nem rendelkező tagja, valamint az ügyészi munka iránt érdeklődő joghallgató és fiatal jogász. A pályázatokat általános, ifjúsági és joghallgatói tagozaton lehet benyújtani az alábbiak szerint:
            – az általános tagozatra ügyész, alügyész, illetve más, a továbbiakban nem
               említett ügyészségi alkalmazott;
            – az ifjúsági tagozatra ügyészségi fogalmazó és jogi szakvizsgával nem
               rendelkező 30 év alatti diplomás jogász;
            – a joghallgatói tagozatra egyetemi osztatlan képzésben jogi tanulmányt folytató
            – hallgatói jogviszonyban álló – egyetemi hallgató.

Pályadíjak

Valamennyi tagozaton – külön a büntetőjogi, külön a közjogi témákban – egységesen:
           1-1 első díj 400.000 – 400.000 Ft,
           1-1 második díj 300.000 – 300.000 Ft,
           1-1 harmadik díj 200.000 – 200.000 Ft adható ki.
A kiemelkedő pályamunkák szerzői ezen túlmenően külön díjakkal és elismerésekkel is jutalmazhatók.

Pályázatokat kizárólag postai úton fogadunk a Legfőbb Ügyészség Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya címére (1372 Budapest, Pf. 438). Postára adási határidő: 2023. március 1

Pályázati kiírás