„Közbeszerzési jogviták és jogorvoslat” konferencia összefoglaló

szep

17.

„Közbeszerzési jogviták és jogorvoslat” konferencia összefoglaló

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar részéről negyedik alkalommal került megrendezésre – ezúttal budapesti helyszínen – felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók számára kötelező közbeszerzési szakmai képzésként elismert konferencia, „Közbeszerzési jogviták és jogorvoslat” címmel 2021. szeptember 3-án. Rendezvényünk a közbeszerzések megvalósításához és ellenőrzéséhez kapcsolódó jogvitákra, jogi kérdésekre és döntésekre fókuszált. A Miniszterelnökség döntése alapján a résztvevők részére 3 kreditpont volt igazolható. A képzés megszervezésének szakmai vezetője dr. Pfeffer Zsolt egyetemi adjunktus (Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Pénzügyi és Gazdasági Jogi Tanszék), felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó volt.

A képzés keretében a következő előadások kerültek megtartásra:

A megnyitó előadást Dr. Kretter Diána közbeszerzésekért felelős helyettes államtitkár tartotta az aktuális közbeszerzési jogszabályi módosításokról, a várható további változásokról és az ellenőrzési tapasztalatokról.

A Közbeszerzési Döntőbizottság részéről Dr. Puskás Sándor elnök és Dr. Virágh Norbert elnökhelyettes a Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális döntéseiből válogatva mutattak be jogalkalmazási problémákat, érdekes döntéseket, részletezve a közbeszerzési jog és a munkajog kapcsolódási pontjait is, különös tekintettel az aránytalanul alacsony ár vizsgálatából eredő problémákra.

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság ellenőrzési tapasztalatait Dr. Dencső Balázs főigazgató összegezte előadásában, különös tekintettel a részekre bontás tilalmának és az összeférhetetlenség gyakorlati kérdéseire, felhívva a figyelmet az audittapasztalatok figyelembevételének fontosságára a pénzügyi korrekciók elkerülése érdekében.

Dr. Pfeffer Zsolt egyetemi adjunktus (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar), felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a jogalkalmazás problémáit elemezte, vizsgálta a bíróságok és a Közbeszerzési Döntőbizottság egyes esetei döntéseinek jogalkalmazásra, jogalkotásra gyakorolt hatását, rámutatva az ellentmondásokra és a problémás területekre is.

A záró előadást Dr. Paksi Gábor ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó tartotta a szabálytalansági, illetve peres eljárások témakörében, bemutatta az ilyen típusú jogviták természetét és sajátosságait, kitérve egyes eljárási kérdésekre, a szankciórendszerre és a jogorvoslat hazai és uniós joggyakorlatára.

A rendezvény technikai szervezője ezúttal is a JuridEco Zrt. volt.