„A közadat-újrahasznosítás jogi keretei” workshop

ápr

29.

„A közadat-újrahasznosítás jogi keretei” workshop

A közszféra által kezelt adatvagyon, a közadatok üzleti vagy tudományos célú újrahasznosításában igen jelentős potenciál van, amely mind az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv, mind az üzleti partner számára előnyös lehet. Az újrahasznosítást azonban számos tényező nehezíti, az egyik ezek közül a jogi keretek (és kötelezettségek) ismeretének hiánya, valamint a tényleges megvalósítás során felmerülő jogi kérdések tisztázatlansága.

A kurzus e területen kíván segítséget nyújtani, mind az adatbirtokos (közfeladatot ellátó) szervek, mind a potenciális adatfelhasználók részére. A szolgáltatás célcsoportja az adathasznosítás iránt érdeklődő kkv szektor, valamint a közszféra szervei, ideértve az egészségügyi szolgáltatókat is.

A workshop a de-minimis támogatás keret terhére térítésmentesen látogatható, melyekről itt tájékozódhatnak.

Online workshop, amihez részben a PTE Moodle felülete, részben az MS Teams kerül alkalmazásra.

A Moodle tananyagok 2024.05.14. 15.00-től érhetőek el, az Online élő konzultáció 2024.05.16. 17.00-18.00 óra között kerül megtartásra.

Jelentkezési határidő: 2024.05.08.
Jelentkezésre szolgáló felület: pteinnovacio2024.ticketninja.io

A képzés a Hungarian Data-EDIH projekt keretein belül kerül megszervezésre, mely projektben az adatokhoz, adatkezeléshez kapcsolódó további szolgáltatások érhetők el térítésmentesen. Az elérhető szolgáltatásokról tájékozódhat az adatedih.hu honlapon.