Kooperatív Doktori Program pályázat

júl

24.

Kooperatív Doktori Program pályázat

A Kooperatív Doktori Program célja, hogy a kutatás-fejlesztés-innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát – elsődlegesen az MTMI (matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai) területeken –, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi és gazdasági hasznosításában.

A Program 2020. évben meghirdetésre kerülő pályázata azok számára biztosít támogatást, akik doktori hallgatói státuszuk mellett a felsőoktatási intézményen kívül más munkahelyen is végeznek kutatómunkát, amely elősegíti tudományos eredményeik gyakorlati hasznosulását.

A pályázatra bármely tudományterületet érintő pályázat benyújtható.

Munkáltató kizárólag kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, gazdasági társaság és nonprofit szervezet lehet.

(Felsőoktatási intézmény a program keretében nem lehet munkáltató.)

Az ösztöndíj összege legalább nettó 200.000,- Ft/hó/fő és legfeljebb nettó 400.000,- Ft/hó/fő lehet. Az ösztöndíjas jogviszony időtartama legfeljebb: 2020. szeptember 1.-től 2024. augusztus 31.-ig tart, amely a doktori hallgatói jogviszony idejére, de legfeljebb négy évre nyerhető el.

A pályázatot azok a hallgatók adhatják be, akik a fogadó felsőoktatási intézmény által a 2020/2021. tanévre meghirdetett doktori képzésre bármely munkarendben felvételt nyertek; vagy a pályázat benyújtásakor doktori képzés keretében a fogadó felsőoktatási intézménnyel bármely munkarendben doktori hallgatói jogviszonyban állnak

ÉS

az ösztöndíjas jogviszony időszakában a Munkáltatóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak.

A nyertes ösztöndíjas doktori hallgatóknak vállalniuk kell, hogy az ösztöndíjas időszak alatt doktori képzés keretébe tartozó tanulmányokat, illetve kutatásokat folytatnak, és a doktori iskola további követelményeit teljesítik ÉS a Munkáltatóval folyamatos munkaviszonyban / munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állnak, amelynek során a tudományos kutatásuk gyakorlati hasznosíthatóságán dolgoznak.

A témavezető és a vállalati szakértő közösen segítik a doktori hallgatót, amelyért támogatásban részesülnek, ösztöndíjasonként bruttó 200.000 – 200.000 Ft/hó.

A támogatás a doktori iskola részére, szemeszterenként bruttó 1.300.000 Ft, ösztöndíjas doktori hallgatónként, 12 hónapra összesen bruttó 2.600.000,- Ft.

A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani: a https://kfivelemeny.nkfih.gov.hu/ felületen.

Az Ösztöndíjszerződés megkötésének a feltétele, hogy az ösztöndíjas adóazonosító jellel rendelkezzen.

Az ösztöndíj odaítéléséről a tudománypolitika koordinációjáért felelős miniszter legkésőbb 2020. október 26-ig dönt.

A pályázó a pályázattal kapcsolatos további információkról tájékoztatást a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Ügyfélszolgálatán kérhet: e-mail: nkfialap@nkfih.gov.hu; telefon: +36 (1) 795 9500.