Kari Tudományos Diákköri Konferencia 2018. október 11-12.

okt

10.

Kari Tudományos Diákköri Konferencia 2018. október 11-12.

2018. október 11–12-én rendezzük a PTE ÁJK-n a Kari (intézményi) Tudományos Diákköri Konferenciát, amely egyúttal előválogató fordulója a 2019-es OTDK-nak.

Az ITDK programja a következő:

2018. október 11. csütörtök

8.45 Megnyitó
Helyszín: Dr. Halasy-Nagy József Aula

9.00–13.00 Bűnügyi tudományok blokk
Helyszín: Dr. Halasy-Nagy József Aula
Büntetőjog, Büntető eljárási jog, Büntetés-végrehajtási jog és Kriminalisztika tagozatokba nevezett pályamunkák

9.30–12.30 Nemzetközi és Európa-jogi blokk
Helyszín: 105. terem
Nemzetközi jog, Európai közjog és Környezetvédelmi jog tagozatokba nevezett pályamunkák

11.00–14.30 Közigazgatási és Infokommunikációs jogi blokk
(szünet 12.30–13.00)
Helyszín: Rektori Tanácsterem
Közigazgatási és Infokommunikációs jog tagozatokba nevezett pályamunkák

14.00–17.30 Alkotmányjogi és Pénzügyi jogi blokk
Helyszín: Z. épület 107.
Alkotmányjogi és Pénzügyi jog tagozatokba nevezett pályamunkák

15.00–17.30 Polgári jogi blokk
Helyszín: Rektori Tanácsterem
Polgári jogi tagozatba nevezett pályamunkák

2018. október 12. péntek

9.00–15.00 Elméleti-történeti blokk
(szünet 12.10–13.00)
Helyszín: Dr. Halasy-Nagy József Aula
Jog- és állambölcseleti, Egyetemes és összehasonlító jogtörténeti, Magyar jogtörténeti és Római jogi tagozatokba nevezett pályamunkák

A konferencián a pályázók a szakmai zsűri és a közönség előtt egyenként 15 percben mutatják be pályamunkájukat, majd a hallgatói opponens 5 percben foglalja össze véleményét, kérdéseit, amire a dolgozat szerzője szintén maximum 5 perc időtartamban reflektál.

Az egyes blokkokban bemutatandó dolgozatok szerzőit és címeit tartalmazó részletes program itt érhető el >>

A konferencia résztvevőit mindkét napon 12.00 és 14.00 óra között a Dr. Halasy-Nagy József Aula előtti folyosón szendvicsbüfé várja.

A rendezvény az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett, "A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása" című pályázati kiírásra benyújtott  NTP-HHTDK-18-0017 számú "PTE ÁJK kari diákköri konferencia 2018" című pályázat támogatásával valósul meg.

TDK logók