A Jövő Jogászaiért ösztöndíj pályázati felhívás

okt

31.

A Jövő Jogászaiért ösztöndíj pályázati felhívás

A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara a Dr. Hamar Ügyvédi Iroda támogatásával pályázatot hirdet tanulmányi és szociális hallgatói ösztöndíj elnyerésére.

A Jövő Jogászaiért ösztöndíj célja:
Az ösztöndíjjal a Pécsi Tudományegyem Állam- és Jogtudományi Kar és a Dr. Hamar Ügyvédi Iroda a jogász szakma iránti elhivatottságot törekszik erősíteni, olyan rászoruló hallgatók esetében, akik életcélja a jogi diploma megszerzése és középiskolai tanulmányaik során már jó tanulmányi eredményt mutattak, illetve a már megkezdett jogi tanulmányaik során kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el.

Az ösztöndíj összege:
Az ösztöndíjat 2 fő (1 fő az I. kategóriában, 1 fő a II. kategóriában) hallgató nyerheti el, és fejenként összesen 500.000 Ft (ötszázezer forint) juttatásban részesülhet a 2023/2024. tanévben, azzal, hogy a kifizetésre két részletben kerül sor: az őszi félévében 250.000 Ft (kettőszázötvenezer forint) és a tavaszi félévben 250.000 Ft (kettőszázötvenezer forint) összegben.

Ösztöndíjon kívül elismerő oklevélben is részesülnek a nyertes pályázók, amelyet ünnepélyes keretek között adunk át.

A pályázat kiírására két kategóriában kerül sor:

  • I. kategória: első éves (2023/2024. tanévben beiratkozott), jogász szakos, nappali munkarenden, önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatók részére, akik legalább 400 felvételi összpontszámot értek el a 2023-as felvételi eljárásban, valamint szociális körülményeik és motivációjuk alapján a pályázat elnyerésére érdemesek;
  • II. kategória: felsőbbéves, (2022/2023. tanévben, vagy azt megelőzően beiratkozott) jogász szakos, nappali munkarenden, állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatók részére, akik legalább 4,5-ös összesített korrigált kreditindexet értek el az utolsó lezárt félévben, valamint szociális körülményeik és motivációjuk alapján a pályázat elnyerésére érdemesek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 15. (szerda) 16:00 óra
A határidő jogvesztő, a pályázati eljárásban hiánypótlásra nincs lehetőség!

A részletes pályázati feltételek a letölthető felhívásban találhatók >>

Pályázati űrlap első szemeszteres hallgatók részére >>
Pályázati űrlap felsőbb éves hallgatók részére >>