Jól szerepeltek hallgatóink a XXXIV. OTDK-n

ápr

15.

Jól szerepeltek hallgatóink a XXXIV. OTDK-n

A XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekcióját a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar rendezte 2019. április 10-12. között. Összesen tíz helyezést és négy önálló különdíjat, valamint két opponensi díjat nyertek hallgatóink, amellyel az ELTE és  PPKE mögött karunk csapata a harmadik legjobb lett az "éremtáblán".

Az OTDT által 2018-ban alapított Roska Tamás Tudományos Előadás megtartásának jogát, az ezzel járó emlékérmet és díjat dr. Horváth Orsolya (karunk óraadója, tavaly PhD oklevelet szerzett egykori hallgatónk) nyerte el.

Szívből gratulálunk a helyezetteknek és díjazottaknak, továbbá a PTE ÁJK egész csapatának!

Az alábbiakban következzenek hallgatóink részletes eredményei

I. hely

Galicz Kamilla (Egyetemes jogtörténet és római jog tagozat) - Diktatúra luzitán módra: Portugália a két világháború között (konzulens: Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina) - a hallgató helyezése mellett az IM különdíjában részesült
Suhajda Máté (Magyar állam- és jogtörténet I. tagozat) - A kivételes hatalom szabályozásának egyes kérdései európai kitekintéssel (konzulens: Dr. Korsósné dr. Delacasse Krisztina) - a hallgató helyezése mellett az IM különdíjában részesült

II. hely

Németh Bettina (Európai jogi tagozat) - Szigorúan bizalmas? Az európai uniós jogalkotás átláthatósága (konzulens: Dr. Mohay Ágoston Csanád)
Rónai Veronika (Büntetés-végrehajtási jog és kriminológia tagozat) - Reintegráció az információs társadalomba (konzulens: Dr. Szőke Gergely László és Dr. Hengl Melinda)
Schóber Soma (Büntetőjog II. tagozat) - Új irányok az informatikai bűnözésben - az Internet of Things veszélyei (konzulens: Dr. Szőke Gergely László és Dr. Nagy Zoltán)
Vajda Szabolcs (Egyetemes jogtörténet és római jog tagozat) - Gazdaság és jog kapcsolata az építési beruházásoknál az antik Rómában és a hatályos polgári jogunkban (konzulens: Dr. Jusztinger János)

III. hely

Békési Gábor (Magyar állam- és jogtörténet II. tagozat) - Kormányzósértés a pécsi jogszolgáltató szervek joggyakorlatában 1922-1944 között (konzulens: Dr. Béli Gábor) 
Breszkovics Botond (Polgári jog II. tagozat) - A közösségi finanszírozási forma és kripto eszközök európai uniós szabályozásának összefüggései (konzulens: Dr. Bujtár Zsolt)
Kiss Fanny Gréta (Büntető eljárásjog és kriminalisztika tagozat) - DNS-alapú személyazonosítás a bűnügyekben (konzulens: Dr. Fenyvesi Csaba)
Torma Adrienne (Büntető eljárásjog tagozat) - A digitális forradalom hatása a bűnözésre és a büntetőeljárásra, különös tekintettel a gyermekpornográfiára (konzulens: Dr. Hengl Melinda) - a hallgató helyezése mellett a Legfőbb Ügyész különdíjában részesült

Önálló különdíj

Bárdos Kata (Polgári jog I. tagozat) - A 3D nyomtatás technológiája által felvetett felelősségi kérdések (konzulens: Dr. Zámbó Alexandra) - a Vodafone Magyarország Alapítvány különdíja
Bubori Nóra Beáta, Fekete Kristóf Benedek (Alkotmányjog I. tagozat) - Az önkormányzati rendeletalkotás néhány kérdése, különös tekintettel azok megismerhetőségére (konzulens: Dr. Kiss László és Dr. Petrétei József) - az MTA TK Jogtudományi Intézet különdíja
Fazekas Cintia (Közigazgatási jog II. tagozat) - A közösségi együttélés szabályozásának egyes kérdései a helyi önkormányzatoknál (konzulens: Dr. Fazekasné Dr. Pál Emese) - Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzatának különdíja
Szijártó István (Nemzetközi jog II. tagozat) - Szükséges-e a Biztonsági Tanács reformja? A Biztonsági Tanács szervezeti és hatásköri reformjának egyes kérdései (konzulens: Dr. Mohay Ágoston Csanád és Dr. Kis Kelemen Bence) - a Honvédelmi Minisztérium különdíja 

Legjobb opponensek

Hegedüs István Dániel - Magyar jogtörténet II. tagozat
Nezdei Mirabella Kitti - Nemzetközi jog II. tagozat

A hallgatók felkészítését az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett, "A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása" című pályázati kiírásra benyújtott NTP-HHTDK-18-0017 számú "PTE ÁJK kari diákköri konferencia 2018" című pályázat támogatásával valósítottuk meg.

TDK logók