Innovatív kezdeményezés a PTE-n három kar összefogásával

máj

07.

Innovatív kezdeményezés a PTE-n három kar összefogásával

2019. május 7. du. 14 órától a pécsi Jogi Kar campusán került megrendezésre a Competency Clinic (ÁJK-MIK-KTK) tantárgy szemeszterének záróeseménye.

A program az EFOP-3.4.3-16-2016-00005 számú „Korszerű egyetem a modern városban: Értékközpontúság, nyitottság és befogadó szemlélet egy 21. századi felsőoktatási modellben” című pályázat keretében valósult meg.

Az innovatív kezdeményezés három kar, a Közgazdaságtudományi Kar, a Műszaki és Informatikai Kar, valamint az Állam- és Jogtudományi Kar összefogásával jött létre.

A Competency Clinic tantárgy keretében a hallgatók a félév során tényleges projekten keresztül a munkavállaláshoz, az adott szakmájuk végzéséhez szükséges kompetenciákat sajátították el. Ezen tudásanyag felhasználásával a záró esemény keretében prezentációs és tárgyalási versenyen mutatták be megszerzett ismereteiket. A végeredmény egy jogi, műszaki és közgazdasági due diligence elkészítése egy konkrét projekthez kapcsolódóan. A due diligence folyamat, azaz a „Kellő alapossággal történő áttekintés” napjaink üzleti világában kiemelt szerepet kap, hiszen a vizsgálat célja egy olyan elemzés elvégzése, melynek során egy projekt piaci, menedzsmentre vonatkozó, pénzügyi és számviteli, jogi területeinek kockázati elemzése történik, illetve a kockázatok csökkentésére megoldási javaslat születik.

A program segítségével a legkiválóbb hallgatók ösztöndíjban részesülnek.

A PTE hallgatói a projektben való részvételüknek köszönhetően előnnyel indulhatnak el karrierjük útján.

A záróeseményen részt vett a KTK, MIK és ÁJK dékáni vezetése, oktatói, 25 hallgató, és a Deloitte Nemzetközi Tanácsadó cég részéről vezető partnerek.