HU-rizont program: 8 milliárd forint támogatás hazai egyetemek nemzetközi léptékű kutatásaihoz

máj

10.

HU-rizont program: 8 milliárd forint támogatás hazai egyetemek nemzetközi léptékű kutatásaihoz

Megjelent a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) új pályázata 8 milliárd forint keretösszeggel. A felhívás  támogatja, a kiváló magyar műhelyek vezetésével olyan nemzetközi kutatási projektek megvalósítását, amelyek Magyarország és ezen keresztül a nagyvilág számára egyaránt fontos társadalmi és gazdasági kihívások megoldására fókuszálnak.

Az alábbi fókuszterületek keretében nyújthatók be támogatási kérelmek:
•    Az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek támogatása;
•    A gazdaság zöld átmenetének és a körforgásos gazdaság kialakításának támogatása;
•    A gazdaság és társadalom digitális átállásának támogatása.

A támogatható célkitűzések köre:
•    önállóan támogatható tevékenység: alapkutatás, alkalmazott (ipari) kutatás, kísérleti fejlesztés;
•    önállóan nem támogatható: kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenység keretében tájékoztatás, iparjogvédelem, publikálás, piacra jutás, rezsi, kiállítás és konferencia részvétel, közbeszerzés, utazási tevékenység.

További lényeges feltétel:
A projekt keretében a támogatást igénylőnek legalább két különböző országbeli kutató-tudásközvetítő intézménnyel (tipikusan kutatóintézet vagy felsőoktatási intézmény) kell együttműködnie. A külföldi partnerekkel való együttműködés kutatás-fejlesztésre irányuló alvállalkozói vagy megbízási szerződés keretében valósulhat meg.

A keretösszeg:
A Felhívás keretösszege: 8 000 000 000 Ft.
A projektenként igényelhető támogatás összege minimum 100 millió, maximum 400 millió Ft lehet.

A programról további részletek, valamint a pályázati felhívás a linken található.

A Pályázati és Projektmenedzsment Igazgatóság a programról tájékoztatót tart online formában a Teams felületen.
Időpont: 2024. május 13. 15:30
A csatlakozás linkje:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmEyOGFmOTItODg3…