Elhunyt Kajtár István professzor

aug

26.

Elhunyt Kajtár István professzor

Életének 68. évében, 2019. augusztus 18-án elhunyt Prof. Dr. Kajtár István jogtörténész, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának professor emeritusa.

Kajtár István oktatói és tudományos kutatói pályája a kezdetektől nyugállományba vonulásáig a pécsi jogi karhoz kötődött. A jogtörténet, elsősorban az egyetemes, illetve európai jogtörténet oktatását négy tankönyvvel gazdagította, emellett számos tanulmánnyal és három monográfiával járult hozzá a jogtörténet-tudomány meglévő értékeihez. A XIX. századi jogi modernizáció honi sajátosságainak kutatásával figyelemreméltó eredményekkel egészítette ki a modern magyar jog fejlődéstörténetét. Kajtár István munkásságának egyik kiemelkedő eleme a jogi szimbolika és a jogi kultúrtörténet tudományos művelése volt. Az e körben elért eredmények közlésével párhuzamosan jogi kultúrtörténeti szemináriumokat is hirdetett, amivel úttörő szerepet játszott a pécsi, sőt a hazai jogi oktatásban. Egykori mestere, Csizmadia Andor nyomdokain haladva Kajtár István kitüntetett figyelmet szentelt a Pécsi Tudományegyetem és a jogi kar történetének, ami tudományos munkásságának egyik önálló fejezetét adta. Egyedi látásmódja, különös intézményi összefüggések kimutatásával felépített konstrukciói, történelmi példákkal színesített előadásai nagy népszerűségnek örvendtek hallgatói körében, akik közül többen áldozatos felkészítő munkájának köszönhetően diákkörösökként és programvezetése mellett tudományos fokozatot szerezve kiváló eredményekkel öregbítették a Kajtár István professzor által hosszú időn át vezetett tanszék és a pécsi jogi kar hírnevét.
Prof. Dr. Kajtár István távozása a szakma, a jogtörténész „céh” és a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának fájdalmas vesztesége. 

Kajtár István hamvait 2019. szeptember 2-án (hétfőn) 12.30 órakor a Pécsi Köztemető Kápolnájából kísérjük végső nyughelyére. A gyászmisére más időpontban kerül sor.
A család kérése az, hogy – az elhuny szellemiségének megfelelően – a virágra szánt összeget a Kar hallgatóit támogató, "A jövő közigazgatásáért" alapítvány számára szíveskedjenek felajánlani. 
(Az alapítvány számlaszáma: 10400779-07700457, kérjük az utalás megjegyzés rovatába írják be "Kajtár István.")