Gyászhír

már

20.

Gyászhír

Fájó szívvel tudatjuk, hogy karunk egyetemi docense, a Jogbölcseleti és Társadalomelméleti Tanszék vezetője

Dr. Szabó Gábor

2022.március 20-án, tragikus hirtelenséggel elhunyt.

A pécsi jogi kar munkatársai és hallgatói megrendült szívvel osztoznak a gyászoló család fájdalmában.
Nyugodjék békében, emlékét őrizzük!