Gyászhír

ápr

08.

Gyászhír

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a bűnügyi tudományok országos szaktekintélye, dr. Mészáros Ádám PhD LL.M. a PTE Állam-és Jogtudományi Kar óraadója, az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola oktatója 43 éves korában, 2021. április 6-án koronavírus fertőzés miatt elhunyt.

Mészáros Ádám 1978. január 13-án született, gimnáziumi érettségi vizsgát Kecskeméten a Katona József Gimnáziumban tett. Egyetemi diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán 2002-ben szerezte meg, majd ugyanott doktori tanulmányokba kezdett.
2005-ben a Szegedi Városi Ügyészségen fogalmazói kinevezést nyert. 2006-tól az Országos Kriminológiai Intézet munkatársaként folytatta ügyészségi szakmai karrierjét, ahol tudományos főmunkatársi beosztásban a Büntető Jogtudományok Osztálya osztályvezető-helyetteseként dolgozott. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában 2008-ban védte meg „A tettesség-részesség tanának elméleti és gyakorlati kérdései” című doktori értekezését.
A Magyar Tudományos Művek Tárházának regiszterében nyilvántartott 96 tudományos közleménye és 184 hivatkozása is jelzi, hogy milyen meghatározó tudományos súlyt képviselt a bűnügyi tudományokban.
Szakmai érdeklődése a büntetőjog legfajsúlyosabb dogmatikai kérdéseinek megválaszolására irányult. A büntetőjogi felelősség témakörében folytatott kutatásaival olyan tudományos eredményeket ért el, melyek alapján megkerülhetetlen szaktekintéllyé vált a magyar büntetőjogi szakirodalomban.
Kiváló francia jogi nyelvismeretének köszönhetően magyarul is hozzáférhetővé tette a hazai szakmai közönség számára a francia büntetőjog klasszikusainak munkáit.
„A bűncselekmény fogalmának alapkérdései: a bűncselekmény fogalma és csoportosítása a magyar büntetőjogban” című 2020-ban megjelent monográfiájával szándékozott habilitációt szerezni az állam- és jogtudományok területén.
Elméleti felkészültsége mellett rendkívüli gyakorlati jogi éleslátás jellemezte, a kriminalisták azon táborába tartozott, akik az elméleti és a gyakorlati tudás egyensúlyának megtartására törekednek.

A 2000-es évek elejétől a Pécsi Jogi Kar bűnügyi tanszékeivel, oktatóival szoros szakmai és baráti kapcsolatokat ápolt. Mindig szívesen jött Pécsre előadást tartani, doktori eljárási cselekményeken részt venni.

Fáradhatatlan lendülettel kereste az igazságot, mindig szót emelt, ha igazságtalanságot tapasztalt. Szakmai intelligenciája, humora, segítőkészsége pótolhatatlan űrt hagy maga után.

Emléke szívünkben él!