Gyászhír

ápr

06.

Gyászhír

Fájó szívvel tudatjuk, hogy életének 74. évében elhunyt Dr. Vókó György professor emeritus, karunk volt egyetemi tanára, a büntetőjog, a büntetés-végrehajtási jog, illetve a pönológia tudományának nemzetközileg is elismert művelője.

Vókó professzor úr a Pécsi Jogi Karon szerzett diplomát 1974-ben. Később az ügyészi hivatást választotta, de gyakorló jogászi tevékenysége mellett is a tudományos érdeklődése lankadatlan maradt. A PTE ÁJK-n habilitált, majd kapott egyetemi tanári kinevezést.

2013-ig, több mint két évtizeden keresztül oktatott Karunkon büntető-eljárásjogi és büntetésvégrehajtási jogi tárgyakat. Ezt követően szakmai rendezvényeink rendszeres résztvevőjeként ápolta kapcsolatait az Alma Materrel. Emlékét megőrizzük!