Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók képzése már Budapesten is

már

05.

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók képzése már Budapesten is

A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar harmadik alkalommal rendezte meg– ezúttal budapesti helyszínen – a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók számára kötelező közbeszerzési szakmai képzésként elismert konferenciát, „Közigazgatás és közbeszerzések” címmel 2020. március 2-án.

Rendezvényünk a közbeszerzések megvalósításához és ellenőrzéséhez kapcsolódó közigazgatási, közigazgatási jogi kérdésekre fókuszált. A Miniszterelnökség döntése alapján a résztvevők részére 3 kreditpont volt igazolható. A képzés megszervezésének szakmai vezetője dr. Pfeffer Zsolt a Pénzügyi és Gazdasági Jogi Tanszék egyetemi adjunktusa, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó volt.

A nyitó előadást Dr. Kretter Diána közbeszerzésekért felelős helyettes államtitkár tartotta az aktuális közbeszerzési jogszabályi módosításokról, a várható további változásokról és az ellenőrzési tapasztalatokról.

Dr. Lipták Beáta jogi főreferens az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság részéről bemutatta az európai uniós támogatásokból megvalósuló közbeszerzések ellenőrzésének főbb jellemzőit, tapasztalatait, a szankciókat és az új útmutató jelentőségét.

Dr. Tátrai Tünde egyetemi tanár (Budapesti Corvinus Egyetem) az elektronikus közbeszerzési eljárások (az EKR, dinamikus beszerzési rendszerek) szabályozását és gyakorlati problémáit tekintette át, rámutatva azokra a technikai kérdésekre is, amelyekkel a közbeszerzési szaktanácsadók munkájuk során találkozhatnak és amelyek technikai, illetve jogi rendezése még nem valósult meg.

A Közbeszerzési Hatóság Szerződés-ellenőrzési Főosztályának vezetője, Dr. Bakos Balázs a Hatóság szerződés ellenőrzési tevékenységét mutatta be, kiemelve azokat a jogeseteket, amelyek rávilágítanak a szerződések teljesítése, módosítása során felmerülő jellegzetes problémákra.

Dr. Pfeffer Zsolt karunk egyetemi adjunktusa a diszkrecionális és mérlegelésen alapuló döntések elméleti és joggyakorlati kérdéseit (bírság, felülmérlegelés, költségek megtérítése) elemezte előadásában a vonatkozó döntőbizottsági és bírósági ítéletek bemutatásával, kitérve az ajánlatkérői mozgástér jelentőségére és az ellenőrzések keretében felmerülő kérdésekre.

A záró előadást Dr. Dudás Gábor egyetemi adjunktus (Budapesti Corvinus Egyetem), ügyvéd tartotta adatvédelem témakörében. Az adatvédelem és az új uniós szabályozás (GDPR) alkalmazása a közbeszerzési eljárások lebonyolításánál is jelentőséggel bír, ennek megfelelően kerültek áttekintésre a főbb jogi fogalmak, jogintézmények és szabályozandó területek.

A 120 fős rendezvény technikai szervezője ez alkalommal is a JuridEco Zrt. volt.    


Szeretettel várjuk az érdeklődőket a következő, 2020. 04. 27-i képzésünkön Budapesten! A további részletekkel kapcsolatban figyelje rendszeresen a honlapunkat.