Első helyezést ért el hallgatónk a Kozma Sándor emlékpályázaton

jún

24.

Első helyezést ért el hallgatónk a Kozma Sándor emlékpályázaton

Vincze Martina, karunk végzős hallgatója első helyezést ért el pályamunkájával a Kozma Sándor emlékpályázaton. Díját az Ügyészség Napján vehette át a Legfőbb Ügyészségen.

Kozma Sándor, az első magyar koronaügyész emlékére a legfőbb ügyész évente országos tudományos pályázatot hirdet, amelyen az ügyészi szervezetben dolgozók, valamint joghallgatók vehetnek részt büntetőjogi témájú, illetve valamely büntetőjogon kívüli ügyészi tevékenységgel érintett jogterületet feldolgozó tanulmányaikkal.

A 2018. évre meghirdetett pályázat joghallgatói tagozatán Vincze Martina, karunk végzős hallgatója, a Polgári Jogi TDK tagja  “Az ügyész közérdekvédelemmel kapcsolatos feladatai, különös tekintettel a civil szervezetekre vonatkozó kodifikáció változásaira” című pályamunkájával 1. helyezést ért el.

A tanulmány elemzi a közérdek fogalmi elemeit, illetve az ügyésznek a közérdek védelmében alkalmazható jogi eszközeit, valamint a 90-es évektől bemutatja az egyesületekkel, alapítványokkal kapcsolatos jogalkotás egyes állomásait, és e szervezeteket érintő speciális ügyészi feladatok változásait.

Az eredményhirdetésre és a díjak átadására 2019. június 11-én, az Ügyészség Napja alkalmából a Legfőbb Ügyészségen tartott ünnepi rendezvény keretében került sor.

Oklevél