Első helyen az UNI2023 rangsorban

jan

16.

Első helyen az UNI2023 rangsorban

Az UNIside az UNI2023 in&out kiadványban az idei évben is megjelentette a hazai egyetemek rangsorát, melyben a jogi képzési területen az első helyen szerepel karunk.

A szoros eredményeket mutató rangsorban a lap vizsgálta a felvett hallgatók kiválóságát, az oktatási-kutatási teljesítményt, valamint a nemzetközi közeget, azaz külföldi hallgatók arányát és a külföldön részképzésben résztvevők arányát.

A rangsor figyelembe vette az alapszakok és az osztatlan mesterképzési szak felvételi eredményeit is. A hallgatói kiválóság tekintetében a felvételt nyert hallgatók pontátlaga 335 pont volt karunkon, legalább egy tantárgyból jeles értékű emelt szintű érettségivel bejutott hallgatók aránya 93,5% volt az előző időszakban. Tudományos fokozattal rendelkező oktatók aránya 68,3%.

Országos viszonylatban a legjobb pontszámot érte el karunk a nemzetközi kutatások oktatásra gyakorolt hatásában, valamint a külföldi hallgatók arányában.

A lap konklúziója azt mondja: „Jogászdiploma: értékes végzettség”